donderdag 9 mei 2024 om 9:00 uur

Kerkdienst donderdagmorgen Hemelvaartsdag
Voorganger(s): Ds. A.H. Blom
Ouderling(en): De heren G. van der Beek en G. Bok.
Organist: Organist Hervormde kerk

Online kerkdienst volgen

U kunt de dienst in de Hervormde kerk online volgen: 

 

Orde van dienst

Orgelspel: Allemande (uit: 2e Franse Suite) – J. S. Bach (1685-1750)

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Psalm 96: 1 en 6 (‘Zing voor de Heer op nieuwe wijze’)

Smeekgebed (Kyrië):
Na iedere gebedsintentie (er zijn drie) zingen we:
‘Heer, onze Heer, ontferm U’ op melodie door de organist aangegeven: Lied 367b

Glorialied: Lied 663: allebei verzen (‘Al heeft Hij ons verlaten’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Handelingen 1: 1 – 14

Zingen: Lied 666: allebei verzen (‘De Heer is opgetogen’)

Overweging
Tekst: Handelingen 1:11 ‘Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken?
Deze Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen,
zal op dezelfde wijze terug komen, als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’
1. Verbaasd en radeloos staren naar de hemel
2. Uiteindelijk een uitvaart voor Jezus
3. Hemelvaart geeft ruimte voor de bemoedigende levenskracht van de liefde.

Muzikaal moment: Sarabande (uit: 2e Franse suite) – J. S. Bach

Zingen: Lied 667: alle zes verzen (‘Hij leeft, naar de hemel gevaren’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed: (gezongen) Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Kinderen van de oppasdienst komen weer terug in de kerk.

Slotlied: Lied 662: 1, 3 en 4 (‘Heer, komt in deze tijd’)

Zegen,
A: Amen (gezongen)

Orgelspel: Air (uit: 2e Franse Suite) – J. S. Bach

Kerknieuws

Het is mogelijk om, op een beveiligd deel van de website, de volledige versie van het Kerknieuws te lezen en/of downloaden. U moet hiervoor inloggen op het Digitale loket van de Ontmoetingskerk Sleeuwijk. Lees hier hoe u dit kunt doen.

Weet u al hoe het werkt? Klik dan hier om in te loggen. 

Collectedoelen

1ste collecte: KERK

2de collecte: GROOT ONDERHOUD

Bijdragen overmaken

U kunt via deze website of via onze kerkapp middels een paar klikken uw collectegeld eenvoudig en op veilige manier via uw saldotegoed of  iDEAL overmaken voor de aangegeven collectedoelen. Lees HIER hoe u dit kunt doen. Als u al weet hoe het werkt, kunt u ook op de collectezak klikken of de QR-code scannen om direct naar de betaalpagina te gaan. Met de Appostel app is dit het gemakkelijkst.

U kunt uw bijdragen ook via een overschrijving overmaken met vermelding van het doel en de datum: 

  • KERK en GROOT ONDERHOUD naar NL91 RABO 0368 7091 91 t.n.v. C.v.K. Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem.
Uw donatie voor een collectedoel tijdens een kerkdienst is meer waard als u gebruik maakt van een saldotegoed. Hiermee bespaart u namelijk voor de kerk kosten. U kunt in de Appostel app eenvoudig een saldotegoed aanschaffen. Klik hier hoe u dit in app kunt doen. Met dit saldotegoed kunt u tijdens de kerkdienst een donatie doen voor de collectedoelen, zonder een iDEAL-betaling. Uw gift wordt daardoor nog meer waard. Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.

terug