DB en moderamen DB en moderamen
Het Dagelijks Bestuur van de kerkenraad bereidt de vergaderingen voor van de (voltallige) kerkenraad en de kleine kerkenraad. Aan het begin van elk seizoen, in september, kiest de kerkenraad een moderamen.

Naast de leden van het Dagelijks Bestuur hebben hierin zitting één van de predikanten, de voorzitter (of een lid) van de diaconie en de voorzitter (of een lid) van het college van kerkrentmeesters.

Het moderamen ondersteunt het Dagelijks Bestuur waar nodig of gewenst en wordt in zulke gevallen door het Dagelijks Bestuur bijeengeroepen

Samenstelling Dagelijks bestuur

FUNCTIE NAAM
Voorzitter De heer J. (Jan) Luijten
Scriba De heer C.L.J. (Kees) Boot
Scriba Mevrouw W.A. (Wieke) Boot-Nauta
Ouderling Algemene Dienst Mevrouw C.N. (Nicoline) Pruijsen-de Kooter
Ouderling Algemene Dienst Mevrouw H.J.A. (Hanneke) van Wijk-van Straten

 

 

terug