Orgel en organisten Orgel en organisten

Organisten

De eerste organist is de heer M. (Marc) Schippers uit Nieuw Lekkerland.

Klk HIER voor zijn e-mailadres.

De overige organisten zijn:

 • Mevrouw A. (Anje) de Kuiper uit Giessenburg
   
 • De heer G.K.B. (Gerard) Roza uit Sleeuwijk


   
 

Orgelcommissie

De orgelcommissie stelt zich ten doel allerlei zaken van en rondom het orgel te behartigen. Zij organiseert onder andere kleinere en grotere concerten en zamelt tevens gelden in die ondersteunend kunnen zijn voor het realiseren van alles wat nodig is om het orgel, naast het reguliere onderhoud, in optimale staat te houden.

In de commissie hebben zitting:

 • Marc Schippers, hoofdorganist
 • Dick van der Steen, contactpersoon en tevens coördinator orgelbeheer
 • Cockie Slagmolen
 • Dirk Duijster
 • Joke Kammer

Dispositie van het orgel

Het orgel in de kerk is gebouwd door Pels en Van Leeuwen.

Dispositie van het orgel
Hoofdwerk Borstwerk Pedaal Koppelingen
1 Prestant 8' 10 Holpijp 8' 16 Subbas 16' Pedaal + Hoofdwerk
2 Roerfluit 8' 11 Koppelfluit 4' 17 Baarpijp 8' Pedaal + Borstwerk
3 Octaaf 4' 12 Nasard 3' 18 Octaaf 4' Hoofdwerk + Borstwerk
4 Gedekte fluit 4' 13 Prestant 2' 19 Fagot 16'  
5 Quint 3' 14 Tertsfluit
6 Sesquialter 2 sterk 15 Dulciaan 8'
7 Octaaf 2'  
8 Mixtuur 5 sterk
9 Trompet
 

 Symboliek orgel

De onderstaande tekst is van ds. Douwe Sijtsma over de symboliek in deze kerk, tijdens de ingebruikname van het nieuwe Liturgisch Centrum op 13 mei 2012.

Bij de bouw van de kerk is er voor gekozen om de preekstoel niet in het midden te zetten maar het liturgisch centrum in drieën te verdelen. Waardoor de suggestie werd gewekt dat de klanken van het orgel net zo belangrijk waren als de woorden vanaf de preekstoel. En dan gaat het natuurlijk niet zozeer over het orgel als wel over het samen zingen. Zingen waarbij zowel de woorden als de muziek belangrijk zijn.

In de afgelopen weken heb ik weer kunnen zien hoeveel pijpen erin zitten. Meer dan duizend. Die stuk voor stuk zijn gestemd om weer echt harmonieus te klinken. Daardoor doet het orgel me vaak denken aan de woorden van Gezang 300: Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen, ‐ Heer, dan is uw pleit beslecht.

En er is geen mooier lied om die duizend stemmen te laten klinken dan Psalm 150.

Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem !
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen
opdat zinge al wat leeft
 juiche al wat adem heeft
 tot Gods eer. Hij zij geprezen.

 

Donatie orgelfonds

U kunt uw bijdrage voor het orgelfonds eenvoudig en op een veilige manier via iDEAL overmaken. Klik hiervoor op de collectezak om direct naar de betaalpagina te gaan. Lees HIER meer informatie over deze betaalwijze. Maakt u gebruik van de kerkgeld app Appostel? Dan kunt u hiermee ook eenvoudig uw donatie overmaken door het scannen van de QR-code.

 U kunt uw bijdrage ook overmaken door middel van een overschrijving op bankrekeningnummer NL91 RABO 0368 7091 91 ten name van Gereformeerde Kerk Sleeuwijk met vermelding van 'Orgelfonds'.

Historie orgel

Het voormalige orgel in Sleeuwijk dateerde uit 1894 en was gebouwd door Jan Proper. Toen in 1968 een nieuw orgel gebouwd werd door de firma Pels & Zoon, werden acht stemmen uit het Proper/orgel hierin opgenomen. Het orgel werd toen gebouwd onder advies van Jan Bonefaas. Het ontwerp grijpt in elementen terug op de historische orgelbouw, hetgeen o.a. blijkt uit het gebruik van spiegelvelden (van de in de discant dubbelkorige Prestant 8 vt). In de opbouw en de werkindeling zie je ook neobarokke elementen, maar qua klankbeeld sloot het meer aan bij het werk van Prope

Orgelrestauratie Pels & van Leeuwen 2012

Bij de recente restauratie onder advies van Henk Kooiker werd het orgel geheel nagezien en geherintoneerd door Pels & Van Leeuwen te ’s-Hertogenbosch. Hierbij werd o.a. een enkel koor uit de Mixtuur als zelfstandige Octaaf 2 vt bij half uitgetrokken stand te registreren. Bij de Sexquialter van het hoofdwerk geldt dit ook voor het koor Quint 3 vt. De Spitsquint 1 1/3 vt van het Borstwerk werd opgeschoven naar een Nasard 2 2/3 vt en de drie sterke Scherp van het Borstwerk werd vervangen door een Tertsfluit 1 3/5 vt. Hierdoor beschikt het orgel op zijn Borstwerk feitelijk over een cornet décomposé. Mede door de totale herintonatie is een mooier klankbeeld ontstaan, terwijl door de aanpassing van de dispositie de gebruiksmogelijkheden sterk zijn verbeterd.

Afscheid Niels de Klerk

In de kerkdienst op zondag 2 april 2023 is afscheid genomen van Niels de Klerk als vaste organist van de Ontmoetingskerk Sleeuwijk. Hij wordt organist van de Oude Kerk in Naaldwijk met het monumentale Beekes-orgel uit 1931.

De voorzitter van de kerkeraad, Jan Luijten, bedankte Niels voor zijn prachtige orgel- en pianospel in de afgelopen jaren en wenste hem alle goeds toe in deze logische stap in zijn persoonlijke leven. Ook zijn vriendin Mirjam werd bedankt voor haar ondersteunende diensten aan de erediensten, waarbij we hebben mogen genieten van haar zangtalenten.

Als waardering voor zijn fenomenale spel kreeg Niels een beeld uitgereikt met de naam 'Ochtendgloren'. Een beeld dat gemaakt is door Oudendijkse kunstenaar Jaap Hartman. Ook ontving hij een mooie bos bloemen.

Na afloop van de kerkdienst verzorgde Niels, volledig in stijl, nog een prachtig orgelconcert.

 


 


terug