Stichting Hulp met elkaar Altena
19 jun 2024 Stichting Hulp met elkaar Altena
In 2022 is de lokale Stichting Hulp met elkaar Altena in samenwerking met SchuldHulpMaatje Nederland en de lokale kerken (diaconieën) uit de gemeente Altena opgericht. Haar doelstelling is de inwoners van de gemeente Altena te helpen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid door het bieden van sociale en praktische ondersteuning.

SchuldHulpMaatje Nederland is een initiatief van  kerkelijke en maatschappelijke organisaties zoals Kerk in Actie (PKN) en de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB). In 2010 was de landelijke start en inmiddels is SchuldHulpMaatje uitgegroeid tot een netwerk met al ruim 118 aangesloten lokale organisaties.
De toename van de schuldenproblematiek ontstaat vooral door de lastige regels (denk aan zorg-, huurtoeslag, kindgebonden budget, enz.). Maar vergeet ook niet de brieven van overheidsinstanties die lastig te begrijpen zijn. Wie heeft zelf niet eens een schrijven ontvangen van de overheid waarbij het niet direct duidelijk is wat er bedoeld wordt?

In 2023 zijn er 18 hulpvragers (personen die mogelijk in de problemen komen) geholpen. Zij worden door vrijwilligers bijgestaan die een 3-daagse maatjesopleiding hebben afgerond. Momenteel zijn er zo'n 15 vrijwilligers actief. Hiervan zijn er 9 die een maatjesopleiding heb­ben afgerond. Tijdens de training horen zij hoe samen met een hulpvrager te kijken naar hun (dreigende) schuldenproblematiek. Zij gaan met de hulpvrager in gesprek en geven helderheid. Dat kan door namens de hulpvrager een telefoontje te doen naar de gemeente, belastingdienst, verzekeraar, enz. Maar is de schuldenproblematiek te groot, dan wordt er geschakeld met overheidsdiensten zoals de gemeente, Surplus en Kredietbank.

Op basis van landelijke cijfers is de verwachting dat er de komende jaren meer personen met schulden te maken gaan krijgen. Denk aan statushouders, arbeiders uit het buitenland die onze taal nog niet voldoende beheersen, mensen die met een echtscheiding te maken krijgen, of met arbeidsongeschiktheid en ook door de regelmatige aanpassingen van de wet- en regelgeving, enz.

Wij gaan ervan uit dat er in 2024 zo'n 25 mensen om hulp gaan vragen. De hulpvragers melden zich via de lokale gemeente, diaconieën van de kerken in de gemeente Altena en onze website, zie ® www.schuldhulpmaatje.nl/altena

Om hulp te kunnen geven, zijn we nu vooral nog op zoek naar maatjes in de leeftijdscategorie 20-45 jaar. De verwachting is dat er ook bij jongeren schulden gaan ontstaan. Denk aan studiefinancieringen, diverse abonnementen voor telefoon en streamingdiensten, enz. Voel je hier iets voor en wens je hier meer informatie over, neem dan contact met mij op. Je kunt een mail sturen naar Lennart Kant

Financiën
Wij kunnen dit werk (uitsluitend vrijwilligers) niet doen zonder de professionele ondersteuning van de landelijke stichting SchuidHulpMaatje Nederland. Zij geven informatie over de van toe­passing zijnde privacyregels, ondersteuning in de vorm van automati­sering, wetswijzigingen enz. Zij kunnen dit niet gratis doen en vragen hiervoor een financiële bijdrage.

Onze inkomsten ontvangen wij grotendeels van de gemeente Altena, in de opstartfase van het Oranjefonds, toezeggingen van de diaconieën van de lokale kerken en vrijwillige giften.

Op 7 juli a.s. gaat dominee Joost Schelling voor in de kerkdienst. Hij is als bestuurder (voorzitter namens Kerk in Actie) betrokken bij de landelijke stichting. De diaconie vindt dit een mooie aanleiding om de collecteopbrengst van deze dienst te schenken aan onze lokale Stichting Hulp met elkaar Altena. Hartelijk dank daarvoor!

Goed om te weten!
Onze stichting is een ANBI-instelling. Voordeel hiervan is dat u de gift in mindering mag brengen op uw inkomstenbelasting. Ons ANBI-nummer is 8645699 en banknummer is NL41 RABO 0343 879158 Stichting Hulp met elkaar Altena.

Tip: elk jaar organiseert de Rabobank de actie Rabo Clubsupport.
Bent 
u lid van de Rabobank, dan kunt u jaarlijks aangeven welke stichtingen of verenigingen in uw ogen een financiële bijdrage mogen ontvangen. Als penningmeester wil ik u vragen om daarbij aan onze stichting te denken.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan gerust contact met mij op.

Lennart Kant, penningmeester Stichting Hulp met elkaar Altena.
 
terug