Zustergemeente Zustergemeente


De Hervormde kerk Sleeuwijk is onze zustergemeente. Gemiddeld is er één keer per maand een gezamenlijke dienst. Zo wordt de startdienst aan het begin van een seizoen gezamenlijk gevierd, alsmede de vieringen die door ZWO worden georganiseerd.
Samenwerking is er ook op diaconaal terrein en op het vlak van het jeugdwerk.

De Hervormde Gemeente Sleeuwijk bestaat sinds 1618. Er werd eeuwenlang gekerkt in het ‘Oude Kerkje’ aan het Kerkeinde, een paar kilometer buiten het dorp gelegen.

Dit schilderachtige kerkje werd voor het houden van erediensten evenwel te klein en in 1957 werd het huidige kerkgebouw aan de Esdoornlaan in gebruik genomen.
 
Lees hier de agenda van de activiteiten van de Hervormd Sleeuwijk.
 

ADRES HERVORMD SLEEUWIJK

Esdoornlaan 30
4254 AV Sleeuwijk
Telefoon: 0183-301865

Postadres: Tienhont 3, 4254 CX Sleeuwijk

Website: www.hervormdsleeuwijk.nl

Functie Naam
Predikant Ds. A.H. Blom
Voorzitter De heer G. van der Beek
Scriba Mevrouw E.J. de Munnik-Hartman
Ouderling Algemene Dienst Mevrouw M. Bouman-Stoop
Voorzitter pastoraat Mevrouw J.C. van der Beek-Zijderveld
Voorzitter college van kerkrentmeesters De heer F. van Heelsum
Jeugdouderling Mevrouw M. Udo-Bos
Voorzitter diaconie Mevrouw M. Hartman-Duizer


KERKKLANKEN
Er is het kerkblad Kerkklanken, waarin berichten uit de Hervormde Gemeenten in de regio worden gepubliceerd. Dit blad verschijnt om de 14 dagen. De kopij voor Kerkklanken dient tijdig per e-mail te worden aangeleverd bij de heer G. van der Beek: kerknieuws@live.nl.

WEBSITE
Berichten voor op de beamer of voor op de website mogen per e-mail verstuurd worden naar Marianne Bouman-Stoop. Klik HIER voor het e-mailadres.

terug