Hulpdienst Hulpdienst

Gemeenteleden die door omstandigheden (tijdelijk) hulp nodig hebben, kunnen een beroep doen op hulp via de diaconie.

Binnen de gemeente zijn er vele vrijwillig(st)ers die u met raad en daad terzijde willen staan en met liefde voor het een en ander inspringen.

Indien u hulp nodig heeft, neemt u dan contact op met uw wijkdiaken (zie de wijkindeling).
terug