‘Moffie’ - een Zuid-Afrikaanse film van Oliver Hermanus

Datum: woensdag 8 februari 2023
Tijd:      20.00 uur
Plaats:   Koren-aar
Leiding: ds. Adrian Blom

Het speelt af in Zuid-Afrika in het jaar 1981. Het waren de jaren toen mijn klasgenoten en mijn broertje hun militaire dienstplicht deden om het apartheidsregime tegen het zwarte en rode gevaar te beschermen. Hoewel ik ook militaire training genoot vanaf het laatste jaar van basisschool tot aan mijn achttiende (‘kadetten’ heette het voor mij), was de gewelddadige sfeer van de ‘Weermag’ voor mij toch minder heftig. Het geweld van die tijd zit nog steeds in de ZuidAfrikaanse samenleving. Hetzelfde geweld zit, iets gesofisticeerder gemaskeerd, in sommige Nederlandse studentenverenigingen, de politie en de krijgsmacht.
 
Voor mij is een belangrijke waarschuwing die van de film uitgaat, de soepele vermenging van het christelijke geloof met een ideologie van geweld. In Nederland is die duivelse vermenging van religie en geweld niet zo duidelijk te zien. Maar als je ziet hoe het ging en gaat in landen als Amerika, Zuid-Afrika en Rusland, weet je voor welke tendensen je hier in Nederland moet uitkijken.
 
Het hoofdkarakter van de film heet Nicholas. Hij heeft altijd geweten dat hij anders is en houdt dat voor de buitenwereld verborgen. Tijdens de afschuwelijke gebeurtenissen schept hij een innige band met een medesoldaat. Het woord ‘moffie’ zou je met ‘flikker’ in het Nederlands kunnen vertalen.
 
De film heeft Nederlandse ondertiteling en een leeftijdsbeperking van 16. Neem jezelf dus in acht als je door films als deze van slag kunt raken. Fijn als je mee komt kijken. Ik vind het ook
fijn om erover na te praten en op eventuele vragen in te gaan. Op de avond van de vertoning zal er waarschijnlijk beperkte tijd voor zijn, maar op latere gelegenheden, zou napraten alsnog kunnen.
Datum: 
woensdag, 8 februari, 2023 - 20:00
Plaats: 
Koren-aar
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.