Algemeen

Wie zijn wij?

De Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk en Woudrichem is een levende, actieve en creatieve gemeente waar ruimte is voor een verscheidenheid aan geloofsopvattingen en geloofsbeleving. Diverse generaties ontmoeten elkaar in onze gemeente, geven elkaar de ruimte en zoeken het geloofsgesprek. De gemeente is energiek en zelfredzaam.
 
De zondagse eredienst staat bij ons centraal. Er is wekelijks één dienst op de zondagmorgen en per jaar organiseren we een aantal avonddiensten met een speciaal karakter. De cantorij verleent medewerking aan diverse erediensten. Ook zijn geschoolde organisten en een cantor aan de gemeente verbonden.
 
We zijn een pastorale gemeente. Omzien naar elkaar vinden we belangrijk. Een grote groep vrijwilligers is actief in het bezoekwerk.
 
We hebben een kerkblad, de Projektor, dat maandelijks verschijnt, en een website: www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl. Er is samenwerking met de plaatselijke Hervormde gemeente op het gebied van het jeugdwerk, diaconaat, Vorming en Toerusting en ZWO.
 
Samenstelling en structuur
Onze gemeente telt 1308 leden in 626 pastorale eenheden (ca. 50% staat ingeschreven als belijdend lid). De leeftijdsopbouw van onze gemeente is bijzonder. De middengroepen en jong volwassenen zijn goed vertegenwoordigd, niet alleen in de kaartenbak, maar ook zichtbaar in diverse aspecten van het kerkenwerk. De opbouw is als volgt:
 
ca. 22% in de leeftijd beneden 19 jaar
ca. 55% in de leeftijd van 19 t/m 64 jaar
ca. 23% in de leeftijd boven 64 jaar
 
Onder leiding van de kerkenraad zijn er naast de kleine kerkenraad, het moderamen en het dagelijks bestuur diverse taakgroepen actief: eredienst, pastoraat, diaconaat, ZWO, vorming en toerusting, jeugd en jongeren, missionair werk en beheer en administratie.
 
Geschiedenis
De Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk en Woudrichem vindt zijn oorsprong in 1835, toen ze zich afscheidde van de Hervormde Gemeente. Op zondag 19 juni 1842 werd het eerste kerkgebouw, gelegen Kerkeinde 3 te Sleeuwijk, in gebruik genomen.
 
Nadat Sleeuwijk in 1961 ontsloten werd door de komst van de nieuwe brug nam met de bevolking ook het aantal gemeenteleden snel toe. In 1968 is de Ontmoetingskerk aan de Notenlaan te Sleeuwijk in gebruik genomen. Dit is een ruim, modern kerkgebouw met een zalencomplex. In 2009 is de “Skybox” aangebouwd, een ontmoetingsplaats voor jongeren uit de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente.
 
Naast de Ontmoetingskerk staat de pastorie.

Adresgegevens kerk

Notenlaan 69
 
4254CC Sleeuwijk
 
Telefoonnummer: (0183) 30 12 97
 
 
Op zaterdagmorgen is het kerkgebouw open van 9.30 - 10.30 uur.
 

Kerkdiensten

Iedere zondag is er om 10.00 uur een eredienst. Lees HIER het programma. Nu en dan zijn er ook avonddiensten. Die beginnen in de regel om 18.30 uur.
 
Kerkdiensten worden gewoonlijk gehouden in de Ontmoetingskerk. Soms wordt er bij speciale diensten of in de vakantieperiode uitgeweken naar de Hervormde Kerk.  Als u niet in staat bent kerkdiensten bij te wonen maar ze toch wil meebeleven, kan dat op verschillende manieren.
 
De diensten in de Ontmoetingskerk zijn via de website van de kerk te bekijken en te beluisteren. Het is ook mogelijk om via de website www.kerkdienstgemist.nl de kerkdienst te volgen met beeld en geluid.
 
Lees HIER meer informatie over het volgen van de diensten. 

Kerkwebradio

Kerkdiensten kunnen vanuit de Ontmoetingskerk ook beluisterd worden via een kerkwebradio. Lees HIER voor meer informatie over het gebruik en in het bezit komen van deze radio.

Predikanten

De onderstaande predikanten zijn verbonden aan de Ontmoetingskerk:
 
  • Ds. Christien Flier
  • Ds. Leo Oosterom
  • Ds. Ria Meeder-van Hof
Lees HIER meer informatie over de predikanten.

Coördinator/beheerder kerk

Mevrouw Cockie Slagmolen-Morée
Notenlaan 69
4254 CC Sleeuwijk
 
Telefoon: (0183) 30 12 97
 
Klik HIER voor het e-mailadres.
 
 
Kostersgroepen zondagdienst:
 
  • Caroline Cornet-Deleu en Huib van Andel
  • Petra Dekker-van der Niet en John Popma
  • Willem van Driel en Jan van Gelder
  • Hans van ‘t Hoff en Frans Smits
  • Bas Slagmolen en Cees voor den Dag

Voorzitters

Voorzitter Kerkenraad
De voorzitter van de Kerkenraad is de heer Jan Luijten.
Klik HIER voor zijn e-mailadres.

Voorzitter Diaconie
De voorzitter van de diakonie is de heer Jan Venhuis.
Klik HIER voor zijn e-mailadres.

Scriba

De scriba van de kerk is de heer Bart Verhoeven.

Klik HIER voor zijn e-mailadres

Ouderling Algemene Dienst

De Ouderlingen Algemene Dienst zijn:

Mevrouw Hanneke Quirijns-Verhoeven
Mevrouw Hanneke van Wijk-van Straten

 

Notulisten

 De notulisten zijn:

Mevrouw W.A. Boterblom-de Graaf
Mevrouw W.A. Jagtenberg-Smits

Papieren archief

Het papieren archief wordt beheerd door:
 

De heer G. Ruiter
De heer W. den Dekker

Klik HIER voor het e-mailadres.

Organisten

De eerste organist is de heer Niels de Klerk uit Werkendam.

Klk HIER voor zijn e-mailadres.

De overige organisten zijn:

  • mevrouw Anje de Kuiper uit Giessenburg
  • de heer Gerard Roza uit Sleeuwijk

 

Cantorij

De cantorij van de Ontmoetingskerk werkt mee aan diensten, door met en voor de gemeente liederen te zingen. Ook worden in sommige diensten, in overleg met de predikant, bijvoorbeeld drempelgebeden, tafelgebeden, onberijmde psalmen en andere liturgische stukken gezongen.

We zingen vooral uit het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk.

De cantor van de kerk is de heer Pieter Swart.

Lees HIER meer informatie over de cantorij.

 

Coördinator Gegevensbescherming

 

De AVG verplicht iedere organisatie een coördinator gegevensbescherming aan te stellen. De taak van de coördinator is het waarborgen dat de opgestelde Privacyverklaring gevolgd wordt.

Daarnaast is de coördinator aanspreekpunt bij verzoeken van gemeenteleden voor specifieke vragen rondom privacy.

Hiervoor kunt u gebruik maken van dit e-mailadres.

Beamteam

De kerk heeft in de kerkzaal een regiemeubel met video, beeld en audio apparatuur. Het beamteam is er om deze audiovisuele apparatuur te bedienen. Bij toepassing van de apparatuur moeten medewerkers van het beamteam dus tijdig weten wanneer er een taak voor hen ligt. Het advies is dan ook om minimaal 14 dagen van te voren te reserveren, of zoveel eerder als mogelijk. Deze termijn geldt ook voor het aanleveren van materiaal of verzoek om montage van beeld, video of audio bestanden die tijdens een kerkdienst gebruikt gaan worden. Voor een enkele afbeelding geldt een kortere termijn, de woensdag avond voorafgaand aan de zondag ochtend dienst, moet de betreffende afbeelding/informatie binnen zijn bij het beamteam.
 
Wilt u gebruik maken van de beamer in de kerkzaal, tijdens de eredienst, rouw- of trouwdienst of andere bijeenkomst?  Neemt u dan bij voorkeur 14 dagen voorafgaand, contact op met de coördinator van het beamteam, Reinier van der Giessen

Beamer

De kerk beschikt zowel over een vast opgestelde beamer in de kerkzaal als over een mobiele beamer voor gebruik in het Trefpunt en de Skybox.
 
Klik HIER voor meer informatie over het gebruik van de beamer.
 
 

Betaalgegevens

Betaling aan de kerk kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL91 RABO 0368 7091 91
 
Bij een betaling graag aangeven voor welk doel de betaling is bestemd. Voorbeelden van bestemmingen zijn: jeugdwerk, verjaardagsfonds, bloemenfonds, aankoop collectebonnen, de 1ste of 2de collecte van ... (datum van de betreffende zondag vermelden), missionair werk geef HET door, Projektor of VVB (hierbij maand en jaar vermelden!).
 
Naast het bovenstaande bankrekeningnummer van de kerk zijn er de volgende bankrekeningnummers:
 
Diaconie: NL38 RABO 0368 7063 62
ZWO:       NL55 RABO 0368 7579 51

Kopieerwerk

 
De koster beheert in het kerkgebouw een eenvoudig, klein kopieerapparaat. Dat is uitsluitend bedoeld om een paar kopieën te maken.
 
Heeft u veel afdrukken nodig? Dat kan, maar neemt u dan wel tijdig contact op met de heer Voorwinden,  Als het gaat om grote(re) hoeveelheden kopieerwerk treedt hij op als coördinator.

Hervormd Sleeuwiijk

De Hervormde Gemeente Sleeuwijk bestaat sinds 1618.

Er werd eeuwenlang gekerkt in het ‘Oude Kerkje’ aan het Kerkeinde, een paar kilometer buiten het dorp gelegen.

Dit schilderachtige kerkje werd voor het houden van erediensten evenwel te klein en in 1957 werd het huidige kerkgebouw aan de Esdoornlaan in gebruik genomen.

Klik HIER voor meer informatie.

Vluchtroutes

Vluchtroutes

In het geval van een calamiteit is het belangrijk om de vluchtroutes in het kerkgebouw te weten. Klik HIER om deze te bekijken.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.