Diaconie

Diaconaat is dienst aan de naaste, een opdracht die ieder gemeentelid aangaat. In veel opzichten kan deze dienstverlening niet los worden gezien van pastoraat. De taakgroep diaconaat heeft tot taak bezig te zijn met concrete dienstverlening, het scheppen van voorwaarden hiertoe, alsmede het opwekken en toerusten van de gemeente tot onderlinge dienstverlening.
ACTUEEL NIEUWS VANUIT DE DIACONIE

Informatieavond Amref Flying Doctors
Op dinsdagavond 24 mei heeft Rosalie de Hoop, medewerker van Amref Flying Doctors, meer verteld over het kwartaalproject van het werelddiaconaat; 'het voorkomen van besnijdenis en uithuwelijken van jonge meisjes en het bieden van ontwikkelingskansen voor meisjes en jonge vrouwen'. Lees hier het verslag van deze avond.

Actie Voedselbank 2022

Eind mei hebben we een inzamelactie gehouden voor Stichting Voedselbank Altena. Op twee momenten was er gelegenheid tot het inleveren van de producten. En de opbrengst was weer super!  
 
De diaconie besteedt in het kader van het Werelddiaconaat het hele jaar aandacht aan Amref Flying Doctors.
 
In oktober fietst Jan Venhuis, voorzitter van de diaconie, de Africa Classic, een fietstocht in Tanzania die in het teken staat van het goede werk van Amref in Afrikaanse landen.
 
Voor deelname aan deze tocht moet hij minimaal € 5.000 inbrengen en daarvoor zoekt hij sponsors. 
 

Lees HIER het overzicht van de collectedoelen de komende periode >

Wijze van betalen:
· Via de collecte in de kerk
· Via de website van de kerk of de Kerkgeld-app Appostel
· Collecte diaconie en werelddiaconaat via bankoverschrijving naar NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk-Woudrichem. Graag met vermelding van het doel of de periode
Collecte kerk en groot onderhoud via bankoverschrijving naar NL91 RABO 0368 7091 91 t.n.v. C.v.K. Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem.
 
Wij willen u wel vast heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage(n), op welke wijze dan ook.
COLLECTDOELEN KOMENDE PERIODE

SAMENSTELLING EN TAAKVERDELING


De taakgroep Diaconaat wordt gevormd door het college van diakenen, beter bekend als de diaconie en is als volgt samengesteld
 
LEES VERDER
Project 2022 Amref Flying Doctors
 
Amref is de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie in Afrika en ze werken in negen Afrikaanse landen.
 

Amref Flying Doctors werkt aan een gezond en sterk Afrika. Want wie gezond is, kan beter voor zichzelf zorgen en ontsnappen aan armoede.Lees verder

PROJECTEN WERELDDIACONAAT
ACTIE VOEDSELBANK ALTENA
 

De voedselbank heeft tot doel mensen met financiële problemen die leven in armoede, in het Land van Altena, te voorzien van een voedselpakket. Daarnaast helpen we de sociale contacten van onze cliënten te verbeteren en voedselverspilling tegen te gaan. Lees verder

DIACONALE VAKANTIEWEKEN ZIJN VAN ONSCHATBARE WAARDE. JAARLIJKS GENIETEN RUIM 2700 MENSEN DIE NIET MEER GEMAKKELIJK ZELF OP VAKANTIE KUNNEN VAN EEN WEEK VOL WARMTE, AANDACHT EN GEZELLIGHEID.

LEES VERDER

DIACONALE VAKANTIEWEKEN

 

AUTODIENST
 
Wanneer u in verband met leeftijd e.d. niet lopend of fietsend naar de kerk kunt komen, dan kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken om met de auto te worden opgehaald. Een aantal kerkleden heeft zich bereid verklaard hieraan medewerking te verlenen. Lees verder
Ieder jaar in november organiseert de diaconie samen met de wijkbezoekgroep de fruitactie in het kader van Dankdag. Het fruit wordt traditiegetrouw de zondag voor Dankdag ingezameld door gemeenteleden en hier worden mooie bakjes van gemaakt. De zondag na Dankdag staan deze fruitbakjes voorin de kerk en worden gemeenteleden gevraagd één of meerdere bakjes weg te brengen. Ze worden uitgedeeld aan de mensen die 80+ zijn, mensen met een beperking, langdurig zieken, gemeenteleden die net uit het ziekenhuis zijn thuisgekomen en gemeenteleden die dit jaar weduwe/weduwnaar zijn geworden. Een bezoekje wordt vaak zeer gewaardeerd.
FRUITACTIE
KERSTVIERING OUDEREN Al heel wat jaren wordt in de week voor kerst een kerstmiddag voor ouderen uit beide kerken georganiseerd. In het Trefpunt, wat dan prachtig in kerstsfeer is gebracht, wordt er eerst samen met elkaar gegeten. Vaak is dit een uitgebreide broodmaaltijd. En is er gelegenheid om met elkaar bij te praten. Aansluitend vindt er onder leiding van één van de dominees van beide kerken een kerstviering plaats. Samen zingen we de bekende kerstliederen. Lees verder
 
Eén keer in de twee jaar wordt er naast een fruitactie en kerstviering, ook een voorjaarsmiddag georganiseerd. Gezelligheid, samenzijn en met elkaar bijpraten staan hierbij centraal. Na koffie, thee en wat lekkers zorgen wij voor leuk vermaak. Wat precies, dat wisselt iedere keer. U kunt denken aan bijvoorbeeld iets met muziek, herinneringen van vroeger ophalen of grappige stukjes. Na afloop praten we nog gezellig met elkaar na onder het genot van een drankje en hapje. Lees verder
VOORJAARSMIDDAG

 

Bankrekeningnummer Diaconie: NL38 RAB0 0368 7063 62
 
Kamer van Koophandel registratienummer Diaconie: 76368861
 
Lees hier de begroting en de jaarrekening van de diaconie.

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.