Diaconie

Diaconaat is dienst aan de naaste, een opdracht die ieder gemeentelid aangaat.

In veel opzichten kan deze dienstverlening niet los worden gezien van pastoraat.

De taakgroep diaconaat heeft tot taak bezig te zijn met concrete dienstverlening, het scheppen van voorwaarden hiertoe, alsmede het opwekken en toerusten van de gemeente tot onderlinge dienstverlening.

 

Samenstelling team en taakverdeling
De taakgroep Diaconaat wordt gevormd door het college van diakenen, beter bekend als de diaconie en is als volgt samengesteld
 
Nieuwberichten vanuit de diaconie
3 november 2022 Fruitactie
18 oktober 2022 Africa Classic zit er voor Jan Venhuis op
10 oktober 2022 Zomaar een straat...
9 oktober 2022 Proef digitaal collectemoment tijdens eredienst
8 oktober 2022 Thema-avond 28 november 2022 over armoede
25 september 2022 Update fietsen voor Amref Flying Doctors
13 juni 2022 Terugblik informatieavond Amref Flying Doctors
12 juni 2022 Resultaat actie Voedselbank  
26 mei 2022 Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem steekt handen uit de mouwen
24 mei 2022 Informatieavond Amref Flying Doctors met medewerking van Rosalie de Hoop
1 mei 2022 Actie Voedselbank Altena
29 maart 2022 Jan Venhuis gaat fietsen voor Amref Flying Doctors
Werelddiaconaat project 2022

De diaconie heeft voor 2022 Amref Flying Doctors als werelddiaconaatsproject gekozen.  Amref is de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie in Afrika en ze werken in negen Afrikaanse landen.

We hopen u komend jaar te laten kennismaken met het prachtige werk van Amref Flying Doctors en dat u hen daarbij wil steunen. U kunt hiervoor een bedrag storten op het rekeningnummer van de diaconie NL38RABO0368706362 onder vermelding van "Amref" of donateur worden van het Werelddiaconaat. U kunt ook een machtigingsformulier downloaden, invullen en e-mailen naar de penningmeester van de diaconie: penningmeesterdiaconie@ontmoetingskerksleeuwijk.nl

Lees verder

Collectedoelen 

Uw bijdrage voor de collectedoelen kunt u op de onderstaande wijze geven:

  • Via de collecte in de kerk
  • Via de website van de kerk of de Kerkgeld-app Appostel
  • Collecte diaconie en werelddiaconaat via bankoverschrijving naar NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk-Woudrichem. Graag met vermelding van het doel of de periode
     
Collecte kerk en groot onderhoud via bankoverschrijving naar NL91 RABO 0368 7091 91 t.n.v. C.v.K. Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem.
 
Wij willen u wel vast heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage(n), op welke wijze dan ook.
 
Voedselbank
De voedselbank heeft tot doel mensen met financiële problemen die leven in armoede, in het Land van Altena, te voorzien van een voedselpakket. Daarnaast helpen we de sociale contacten van onze cliënten te verbeteren en voedselverspilling tegen te gaan. 

Lees verder
Diaconale vakantieweken
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2700 menen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid.
 
Autodienst ouderen

Wanneer u in verband met leeftijd e.d. niet lopend of fietsend naar de kerk kunt komen, dan kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken om met de auto te worden opgehaald. Een aantal kerkleden heeft zich bereid verklaard hieraan medewerking te verlenen. 

Lees verder

Fruitactie
Ieder jaar in november organiseert de diaconie samen met de wijkbezoekgroep de fruitactie in het kader van Dankdag. Het fruit wordt traditiegetrouw de zondag voor Dankdag ingezameld door gemeenteleden en hier worden mooie bakjes van gemaakt. De zondag na Dankdag staan deze fruitbakjes voorin de kerk en worden gemeenteleden gevraagd één of meerdere bakjes weg te brengen. Ze worden uitgedeeld aan de mensen die 80+ zijn, mensen met een beperking, langdurig zieken, gemeenteleden die net uit het ziekenhuis zijn thuisgekomen en gemeenteleden die dit jaar weduwe/weduwnaar zijn geworden. Een bezoekje wordt vaak zeer gewaardeerd.
Kerstviering ouderen

Al heel wat jaren wordt in de week voor kerst een kerstmiddag voor ouderen uit beide kerken georganiseerd. In het Trefpunt, wat dan prachtig in kerstsfeer is gebracht, wordt er eerst samen met elkaar gegeten. Vaak is dit een uitgebreide broodmaaltijd. En is er gelegenheid om met elkaar bij te praten. Aansluitend vindt er onder leiding van één van de dominees van beide kerken een kerstviering plaats. Samen zingen we de bekende kerstliederen. Dit jaar wordt de Kerstviering gehouden op dinsdag 13 december van 17.00 -19.15 uur.

 Lees verder

Voorjaarsmiddag

Eén keer in de twee jaar wordt er naast een fruitactie en kerstviering, ook een voorjaarsmiddag georganiseerd. Gezelligheid, samenzijn en met elkaar bijpraten staan hierbij centraal. Na koffie, thee en wat lekkers zorgen wij voor leuk vermaak. Wat precies, dat wisselt iedere keer. U kunt denken aan bijvoorbeeld iets met muziek, herinneringen van vroeger ophalen of grappige stukjes. Na afloop praten we nog gezellig met elkaar na onder het genot van een drankje en hapje. 

Lees verder

Hulpdienst Diaconie
Gemeenteleden die door omstandigheden (tijdelijk) hulp nodig hebben, kunnen een beroep doen op hulp via de diaconie.
 
Binnen de gemeente zijn er vele vrijwillig(st)ers die u met raad en daad terzijde willen staan en met liefde voor het een en ander inspringen.
 
Indien u hulp nodig heeft, neem dan contact op met uw wijkdiaken (zie wijkindeling).
Financiële gegevens
Bankrekeningnummer Diaconie: NL38 RAB0 0368 7063 62
 
Kamer van Koophandel registratienummer Diaconie: 76368861
 
Lees hier de begroting en de jaarrekening van de diaconie.

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.