Kerkenraad

De kerkenraad is het leidinggevende orgaan in de gemeente. Hij heeft in vrijwel alles de eindverantwoordelijkheid en bepaalt in overleg met de taakgroepen en de gemeente het beleid. Dit beleid wordt uitgewerkt en gerealiseerd door de taakgroepen.

De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers: predikanten, ouderlingen en diakenen.

De voorzitter van de Kerkenraad is de heer Jan Luijten. Klik hier voor zijn e-mailadres.

Van de cursief vermelde namen is een e-mailadres beschikbaar op de website. Klik hiervoor op de naam.

NAAM FUNCTIE WIJK
De heer G. (Gerrit) Bok Ouderling 1
Mevrouw A. (Ali) de Bruijn-van Rijswijk Ouderling 4
De heer (Kees) C.L.J. Boot  Scriba (duo)  
Mevrouw W.A. (Wieke) Boot-Nauta  Scriba (duo)  
Mevrouw S. (Simone) Burgers-de Jong Jeugdouderling  
Mevrouw J.J. (Ankie) Crielaard Diaken (secretaris)  
Mevrouw S.W. (Sharon) Dekker-Konings Diaken 4
De heer M.J.G. (Martijn) van Driel Diaken (duo) 5
Mevrouw A. (Linda) van Driel-Sterrenburg Diaken (duo) 5
De heer D.M. (Dirk) Duijster Jeugdouderling  
Ds. mevrouw C. (Christien) Flier predikant  
Mevrouw C.H. (Corina) Groeneveld Diaken 2
De heer J. (Hans) van 't Hoff Ouderling 2
Mevrouw W.A. (Martine) Jagtenberg-Smits Notulist  
De heer M.L. (Marnix) Kammer Diaken  
De heer W.J.A. (Wim) Klootwijk Ouderling- Voorzitter College van kerkrentmeesters  
De heer H.C. (Herman) Klop Ouderling 3
De heer J. (Jan) Luijten Voorzitter kerkenraad  
Ds. mevrouw M.F. (Ria) Meeder-van Hof Predikant  
Ds. L.J. (Leo) Oosterom Predikant  
Mevrouw H.E. (Hanneke) Quirijns- Verhoeven Ouderling Algemene Dienst (duo)  
Mevrouw A. (Rianne) Reuvekamp-Verhagen Ouderling  6
De heer A.B. (Arie) Slagmolen Diaken 3
Mevrouw A. (Annemarie) Smits-Ruiter Diaken 6
De heer J. (Jan) Staal Diaken 7
De heer J. (Jan) Venhuis Voorzitter diakonie 8
Mevrouw J.S. (Judy) Verhoeven-Koman Ouderling 5
De heer J.C. (Jos) Vos Diaken 8
Mevrouw H.J.A. (Hanneke) van Wijk-van Straten Ouderling Algemene Dienst (duo)  
Mevrouw M.M. (Mariëlle) Zwijnenburg-van de Wiel Diaken 7

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.