Kleine Kerkenraad

De kleine kerkenraad (KKR) is verantwoordelijk voor de coördinatie van het werk van de taakgroepen en heeft daarom in elk van de taakgroepen een vertegenwoordiger. 
 
Deze vertegenwoordiger is op de hoogte van de activiteiten in ‘haar’ of ‘zijn’ taakgroep en kan om die reden in de kleine kerkenraad namens die taakgroep optreden en als contactpersoon fungeren.
 
De kleine kerkenraad bestaat uit:
 
Functie/Taak Naam
Voorzitter De heer J. (Jan) Luijten
Scriba De heer C.J.L. (Kees) Boot 
Scriba Mevrouw W.A. (Wieke) Boot-Nauta
Ouderling Algemene Dienst Mevrouw H.E (Hanneke) Quirijns-Verhoeven
Ouderling Algemene Dienst Mevrouw H.J.A. (Hanneke) van Wijk-van Straten
Taakgroep Eredienst Ds. mevrouw C. (Christien) Flier
Taakgroep Vorming en Toerusting De heer ds. L.J. (Leo) Oosterom
Taakgroepen Diaconaat De heer J. (Jan) Venhuis
Taakgroep Jeugd en Jongeren Mevrouw S. (Simone) Burgers
Taakgroep Beheer en Administratie De heer W.J.A. (Wim) Klootwijk
Afgevaardigde voor pastorale raad en platform De heer J. (Hans) van 't Hoff
Notulist Mevrouw W.A. (Martine) Jagtenberg-Smits


Klik op de naam om een e-mailbericht te versturen.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.