Zondag 14 augustus 2022

Voorganger: 
Ds. L.J. Oosterom
Organist: 
Anje de Kuiper
Ouderling van dienst: 
De heer B.J. Verhoeven
Korte informatie: 
Gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk
Datum/tijd: 
zondag, 14 augustus, 2022 - 10:00

 

AAN DEZE DIENST WERKEN MEE
Voorganger Ds. L.J. Oosterom
Ouderling van dienst De heer B.J. Verhoeven
Organist Anje de Kuiper
Kosters Willem van Driel en Jan van Gelder
Kindernevendienst Groep 1-4 in zaal 3 en Groep 5-8 in zaal 2
Oppas kinderen Rebecca Kuipers en Joëlle van Andel
Koffieverzorging Bert, Willemien en Celie
KERKDIENST LIVE KIJKEN.
Na afloop van de kerkdienst kunt u de kerkdienst terugkijken. U vindt de mogelijkheid hiervoor onderaan deze pagina.
ORDE VAN DIENST
Welkom
 
Lied 82:1
 
Bemoediging en groet
 
Lied 82: 3
 
Gebed om ontferming
 
Lied 274
 
Moment met de kinderen
 
Gebed voor de opening van het Woord
 
Eerste lezing: Jeremia 23:23-28a
 
Lied 992
 
Tweede lezing: Lukas 12:49-56
 
Lied 802: 1, 2 en 4
 
Verkondiging ‘de tijd duiden’
 
Lied 967: 1, 2, 4, 6 en 7
 
Gedachtenis Jenneke Geertruida van Oosterum-van Leerdam
 
Lied 961 (2x)
 
Gebeden afgesloten met gezamenlijk uitgesproken Onze Vader
 
Aankondiging collecten
 
Slotlied 801: 1, 2 en 3
 
Zegen en gezongen amen
 
INFORMATIE BIJ DE DIENST
Kerknieuws  
 
COLLECTEDOELEN DEZE DIENST

1ste collecte: Egypte Kerk in Actie

 

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.
 
Mensen uit de kleine Koptische Orthodoxe gemeentes voeren dit diaconale werk zelf uit. En dat werk beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele dorp of de wijk profiteert ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met de projecten. Meer informatie zie: www.kerkinactie.nl/kerkinegypte
2de collecte:  Groot onderhoud
BIJDRAGEN OVERMAKEN
U kunt via deze website of via onze kerkapp middels een paar klikken uw collectegeld eenvoudig en op veilige manier via iDEAL overmaken voor de aangegeven collectedoelen.
 
Lees HIER hoe u dit kunt doen. Als u al weet hoe het werkt, kunt u ook op de collectezak klikken om direct naar de betaalpagina te gaan.
 
U kunt uw bijdragen ook via een overschrijving overmaken met vermelding van de datum van de kerkdienst en het doel:
 
  • EGYPTE KERK IN ACTIE naar NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk/Woudrichem onder vermelding van 'Egypte'
  • GROOT ONDERHOUD naar NL91 RABO 0368 7091 91 t.n.v. C.v.K. Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem.
 
KERKDIENST TERUGKIJKEN (MOGELIJKE NA AFLOOP VAN DE KERKDIENST)

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.