Zondag 19 maart 2023

Voorganger: 
Ds. R. Stiemer uit 's Hertogenbosch
Organist: 
Anje de Kuiper
Ouderling van dienst: 
Mevrouw H. (Hanneke) Quirijns-Verhoeven
Kindernevendienst: 
Groep 1-2 in zaal 3, groep 3-5 in zaal 2, groep 6-8 in de consistorie
Datum/tijd: 
zondag, 19 maart, 2023 - 10:00
Aan deze dienst werken mee  
Voorganger Ds. R. Stiemer uit 's Hertogenbosch
Ouderling van dienst Mevrouw H. (Hanneke) Quirijns-Verhoeven
Lector Marjo van Andel
Kosters Petra Dekker en John Popma
Oppas kinderen Machteld Koman en Anne-Wil Cornet
Bedrijfshulpverleners Willem van Driel en André Weima
Verzorging koffie Jan, Adrie, Margriet en Janny
KERKDIENST LIVE KIJKEN
U kunt de dienst hier live volgen (beeld en geluid). Na afloop van de kerkdienst kunt u de kerkdienst terugkijken. U vindt de mogelijkheid hiervoor onderaan deze pagina.

 

 
 
Liturgie
Orgelspel
 
Woord van welkom
 
Lied 122: 1, 2, 3 
 
Stil gebed
 
Bemoediging en groet
 
Lied 547: 1 
 
Kyriegebed
 
Lied 547: 4, 5
 
Project met de kinderen en Projectlied
 
Gebed bij de opening van de schriften
 
Lezing 1 Samuel 16: 1-13
 
Lied 23c: 1 t/m 5
 
Lezing Johannes 9: 1-13, 26-39
 
Lied 534: 1 t/m 4 
 
Verkondiging
 
Lied 546: 1 t/m 5
 
Gedachtenis mevrouw R. Timmerman-Mulligen
 
Lied 139: 1
 
Dankgebed en voorbeden met acclamatie lied 368 d
 
Onze Vader gesproken
 
Collecte aankondiging
 
Slotlied 909: 1 t/m 3 
 
Zending en zegen
 
Amen gezongen: lied 431b
INFORMATIE BIJ DE DIENST
COLLECTEDOELEN DEZE DIENST

1ste collecte: Diaconie

2de collecte: Groot onderhoud

Kubus 40-dagentijd: Missionair werk (kliederkerk)

Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Samen met kinderen én jongeren ontdekken, vieren en eten.
 
Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. In kliederkerk ontdekken jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen.
 
Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.
 
BIJDRAGEN OVERMAKEN
U kunt via deze website of via de Appostelapp middels een paar klikken uw collectegeld eenvoudig en op veilige manier via iDEAL overmaken voor de aangegeven collectedoelen. 
 
Lees HIER hoe u dit kunt doen. Als u al weet hoe het werkt, kunt u ook op de collectezak klikken om direct naar de betaalpagina te gaan.

U kunt uw bijdragen ook via een overschrijving overmaken:
 

DIACONIE naar NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk-Woudrichem onder vermelding van het doel en de datum.

GROOT ONDERHOUD naar NL91 RABO 0368 7091 91 t.n.v. C.v.K. Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem met vermelding van het doel en de datum.
 
Kubus 40-dagentijd: KLIEDERKERK naar NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk-Woudrichem onder vermelding van 'Kubus Kliederkerk' en de datum.
 
KERKDIENST TERUGKIJKEN (MOGELIJKE NA AFLOOP VAN DE KERKDIENST)
U kunt tot 7 dagen na de uitzending deze kerkdienst nog terugkijken. Daarna is de uitzending uitsluitend toegankelijk voor gemeenteleden van de Ontmoetingskerk Sleeuwijk. Klik hier voor meer informatie.

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.