Zondag 24 juli 2022

Voorganger: 
Ds. A. Alblas uit Oegstgeest
Organist: 
Henk van Andel
Ouderling van dienst: 
De heer F. van Heelsum
Korte informatie: 
Gezamenlijke dienst in Hervormde kerk
Datum/tijd: 
zondag, 24 juli, 2022 - 10:00

 

AAN DEZE DIENST WERKEN MEE
Voorganger Ds. A. Alblas uit Oegstgeest
Ouderling van dienst De heer F. van Heelsum
Organist Henk van Andel
Koster Bas Udo
Kindernevendienst Groep 1 tot en met 8
Oppas kinderen Er is géén kindercrèche.
KERKDIENST LIVE KIJKEN.

stream hervormde kerk

 
ORDE VAN DIENST
Orgelspel
 
Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers
 
Welkomstwoord door de ouderling van dienst
 
In stilte bereiden we ons voor op de dienst
 
Bemoediging en groet: (door de ouderling van dienst en allen)
 
O: Onze hulp is de naam van de Schepper
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,
O: Genade zij u, en vrede, van de Levende,
A: die is, en die was, en die komt, nu en altijd. Amen.
 
Drempelgebed door de ouderling van dienst
 
Aanvangslied: (staande) Psalm 65: 1, 2 en 5
 
Smeekgebed (Kyrië)
 
Glorialied: Lied 906: 5, 6 en 7
 
Gebed voor de opening van de bijbel
 
Inleiding op de lezingen
 
Toralezing: Exodus 33: 12-17
 
Lied 416: 1 en 2
 
Evangelielezing: Lucas 11: 1-13
 
Lied 995
 
 Overweging: Thema: ‘Rust’
 
Muzikaal moment
 
Lied 686
 
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Onzevader-gebed (Oecumenische versie)
 
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
 
Mededelingen door de ouderling van dienst
 
Slotlied (staande) Lied 416: 3 en 4
 
Zegen
 
A: Amen, amen, amen (gezongen)
 
Orgelspel
INFORMATIE BIJ DE DIENST
Kerknieuws  
 
COLLECTEDOELEN DEZE DIENST

1ste collecte: Kerk

2de collecte:  Groot onderhoud

BIJDRAGEN OVERMAKEN
U kunt via deze website of via onze kerkapp middels een paar klikken uw collectegeld eenvoudig en op veilige manier via iDEAL overmaken voor de aangegeven collectedoelen.
 
Lees HIER hoe u dit kunt doen. Als u al weet hoe het werkt, kunt u ook op de collectezak klikken om direct naar de betaalpagina te gaan.
 
U kunt uw bijdragen ook via een overschrijving overmaken met vermelding van de datum van de kerkdienst en het doel:

KERK en GROOT ONDERHOUD naar NL91 RABO 0368 7091 91 t.n.v. C.v.K. Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem.
 
 

 

 

 

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.