Welkom op de site

NIEUWS

Afscheidsdienst

U kunt hier maandagmorgen 27 juni om 10.00 uur live de afscheidsdienst in de Ontmoetingskerk volgen van mevrouw J.C. van Vark-Ottevanger.

Samenstelling jaarboekje seizoen 2022-2023

Aan het begin van het seizoen 2022-2023 zal een nieuwe uitgave van het jaarboekje verschijnen. Kopij voor deze uitgave is welkom tot uiterlijk vrijdag 22 juli 2022. Alle mij bekende kopijleveranciers hebben daarover inmiddels per e-mail informatie ontvangen.

Heeft u geen bericht gekregen maar zou u wel kopij willen aanbieden?

Of heeft u opmerkingen bij het huidige jaarboekje waarmee ik rekening mee moet houden.

Neem dan contact op met Jan van Krugten

Collecte Kerk in Actie 3 juli

In de kerkdienst op zondag 3 juli is de eerste collecte bestemd voor het onderwijs aan kinderen in India.

Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst. Dat is India wel anders. Daar worden duizenden Dalitkinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in India om kansarme kinderen een betere toekomst te bieden.

Kerknieuws in de vakantie

In de vakantieperiode komt Kerknieuws uit op 10 juli, 24 juli en 7 augustus. 
 
Vanaf 21 augustus is er weer wekelijks een Kerknieuws.
 

Terugblik kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk

U kunt de gehouden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk tot een jaar terugkijken.

Daarnaast leest u van iedere zondag de orde van dienst. Ook kunt de eventueel gemaakte foto's bekijken die tijdens de dienst gemaakt zijn.

Terugblik informatieavond door Amref Flying Doctors

Op dinsdagavond 24 mei vond de informatieavond door een medewerker van Amref plaats. Er was een klein, maar enthousiast en geïnteresseerd gezelschap samengekomen. We werden uitgebreid voorgelicht over het prachtige werk wat Amref Flying Doctors doet en op deze manier werd goed zichtbaar waar onze bijdragen aan worden besteed.

Jan Venhuis gaf een presentatie over de AfricaClassic fietstocht welke hij in oktober hoopt te gaan maken.

Resultaat actie voedselbank Altena

Eind mei hebben we een inzamelactie gehouden voor Stichting Voedselbank Altena. Op twee momenten was er gelegenheid tot het inleveren van de producten. En de opbrengst was weer super!

Een vrijwilliger van de voedselbank kwam de 13 volle kratten weer ophalen. Deze worden uitgepakt in het magazijn op ’t Zand in Sleeuwijk. Alle lang houdbare producten zullen worden opgeslagen en uiteindelijk worden toegevoegd aan de wekelijkse voedselpakketten voor zo rond de 100 gezinnen in de gemeente Altena.

We kunnen met zijn allen dus wéér terugkijken op een zeer geslaagde actie en willen iedereen, die op wat voor wijze dan ook heeft meegewerkt aan deze actie, enorm bedanken. Echt geweldig!

Beleidsplan van de Ontmoetingskerk 2021 - 2025

De beleidscommissie heeft hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de komende jaren. We zijn erg dankbaar voor het verzette werk en mooie resultaat. Tijdens de kerkenraadvergadering van mei 2022 heeft de Kerkenraad ingestemd met het voorgestelde plan. Als Kerkenraad herkennen we onze gemeente in het profiel dat geschetst is. We hebben met dit plan een handvat bij elke beslissing die genomen wordt en bij de jaarlijkse werkplannen die we maken. Graag geven we de gemeente gelegenheid om gehoord te worden over het plan.

Reacties kunnen tot zondag 19 juni 2022 20:00 uur gestuurd worden naar de scriba!

Kerk op Schoot

Zondag 3 juli om 16.00 uur is er een gezamenlijke Kerk op Schoot-viering in de Ontmoetingskerk. Kinderen van 0-4 jaar, zijn van harte welkom om met hun (groot)ouders of verzorgers mee te vieren!

Een Kerk op Schoot viering is een laagdrempelige viering gericht op het jonge kind. In een Kerk op Schoot-viering wordt een bijbelverhaal verteld op het niveau van deze leeftijdsgroep. Elk verhaal wordt in stukjes geknipt en bij elk stukje komt een liedje op een bekende peutermelodie en een “belevingselement”.

Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem steekt handen uit de mouwen

De diaconie organiseerde op 14 en 21 mei de actie 'Diaconie doet'.

Lees het artikel in het Kontakt Altena over deze actie.

Vluchtelingen uit Oekraïne

In maart 2022 is er een bijeenkomst geweest, georganiseerd door gemeente Altena, waarin gesproken is over de mogelijkheden om iets te doen voor vluchtelingen uit Oekraine. Gemeente Altena wil graag de regie houden in de opvang van vluchtelingen en overige acties. Informatie over bijdragen die geleverd kunnen worden zijn te vinden op de website van de gemeente Altena

Samenwerking tussen Gereformeerd en Hervormd Sleeuwijk

Al vele jaren werken de Hervormde gemeente van Sleeuwijk en de Gereformeerde kerk van Sleeuwijk en Woudrichem op diverse terreinen samen. Zo zijn er gemeenschappelijke diensten op een aantal momenten in het jaar zoals bij de startzondag, de werelddiaconaatszondag, met Hemelvaart, bij de week voor gebed voor de eenheid en in de zomerperiode.

Daarnaast is het jeugdwerk geïntegreerd, overleggen de diaconieën en de moderamina regelmatig met elkaar en stemmen we in bijzondere situaties zoals rond corona afspraken met elkaar af.
Landelijk vallen de beide kerken sinds het ontstaan van de PKN (Protestantse Kerk Nederland) in 2004 ook al onder één landelijke kerk.

Koffie/theeschenkers gevraagd voor de zondag

Zoekt u/jij een leuke bezigheid voor na de zondagse ochtenddienst?

Wij hebben op korte termijn aanvulling nodig van onze enthousiaste groep koffieschenkers..

De leeftijd maakt niet uit.

We zoeken BHV'ers

Er zijn nog BHV'ers nodig tijdens de kerkdiensten. Als u kunt helpen vragen we u zich op te geven. Vele handen maken licht werk.

Bij voldoende aanmeldingen is iedereen ongeveer 1 x per 5 weken aan de beurt.

Fietsen voor Amref Flying Doctors

In oktober fietst Jan Venhuis, voorzitter van de diaconie, de Africa Classic, een fietstocht in Tanzania die in het teken staat van het goede werk van Amref in Afrikaanse landen. Voor deelname aan deze tocht moet hij minimaal € 5.000 inbrengen en daarvoor zoekt hij sponsors.

Lees hoe u Jan kunt sponsoren.

Beleidsplan Ontmoetingskerk

De afgelopen jaren heeft een beleidscommisie hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de Ontmoetingskerk. Op basis van onder andere een gemeenteavond heeft de commissie een visienota opgesteld die als basis dient voor de beleidsstukken waaraan gewerkt wordt.
 

Kerkarchief online

Sinds kort is het archief van de Gereformeerde Kerk van Sleeuwijk en Woudrichem volledig toegankelijk gemaakt. De beschrijvingen van de archiefstukken van de kerk over de periode vanaf het ontstaan in 1842 tot 2019 zijn nu te doorzoeken via de website van Streekarchief Langstraat Heusden Altena.
Het is een zeer uitgebreid archief waarin zich onder andere de notulen van de kerkenraadsvergaderingen vanaf 1851 bevinden.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.