Welkom op de site

NIEUWS

Geen avondactiviteiten in het kerkgebouw

Vanwege de overheidsmaatregelen met als doel zoveel mogelijk activiteit na 17:00 uur te beperken, heeft de kerkenraad besloten dat ook het kerkgebouw gedurende de tijd dat deze maatregel geldt gesloten blijft voor activiteiten.

We hopen op uw begrip.

Aanmelden bezoek kerkdienst Kerstmorgen

Voor de dienst op Kerstochtend moet u zich vooraf inschrijven via de website. Hiermee willen we voorkomen dat er meer mensen komen dan we met 1.5 meter onderlinge afstand plaats kunnen bieden.
 
De mogelijkheid om in te schrijven zal dit keer eerder beschikbaar zijn en we zullen op maandag 20 december 2021 het systeem de selectie laten maken wie aanwezig kunnen zijn bij de dienst.
 
Zo weet u ruim van tevoren of u Kerstochtend naar de kerk kunt komen.
 
Houd de website dus goed in de gaten!
 

Geen avonddiensten

Con Amore heeft afgelopen week moeten besluiten voorlopig niet samen te zingen. Dat betekent helaas dat zij op 24 december 2021 geen Kerstnachtdienst kunnen organiseren. We vinden dit erg jammer, maar begrijpen de situatie.

De kerkenraad heeft besloten deze avond ook geen alternatief te organiseren. We volgen daarmee het advies van de PKN om avonddiensten zoveel mogelijk te beperken.

Kerstzangavond gaat helaas niet door

Op vrijdagavond 24 december is het traditie dat Christelijk Gemengd Koor ‘Con Amore’ invulling geeft aan de kerstzangavond.

Helaas moeten wij mededelen dat deze avond niet door kan gaan. Vanwege de coronaberichten is het voor ons als koor niet meer verantwoord om nog te zingen met elkaar.

Het doet ons verdriet, maar weten dat ondanks alles in donk’re tijden het blijde Woord zal klinken!

Adventscollecte 5 december

In de kerkdienst op zondag 5 december is de adventscollecte bestemd voor het werk van Kerk in Actie in Rwanda. Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv en kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen hoe ze kunnen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je.

Terugblik kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk

U kunt de gehouden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk tot een jaar terugkijken. Daarnaast leest u van iedere zondag de orde van dienst en het Kerknieuws.

Ook kunt de eventueel gemaakte foto's bekijken die tijdens de dienst gemaakt zijn.

Alternatieve ‘fruitactie’ en ‘kerstmiddag’

Rond dankstond hebben we als alternatieve fruitactie een hoop gemeenteleden mogen verrassen met een presentje. Ongeveer 130 pakketjes zijn rondgebracht bij ouderen, zieken of gemeenteleden die in een verzorgingstehuis wonen. Ondanks dat dit niet het traditionele fruitbakje was, werd het zeer gewaardeerd.

Ook in december zullen we niet stil zitten. Helaas hebben we moeten vaststellen dat het organiseren van een kerstmiddag niet haalbaar is. Daarvoor in de plaats zullen we bij de oudere gemeenteleden langs de deuren gaan met een passend presentje.

Zo hopen we naar elkaar om te blijven kijken!

Afscheidsdienst Kees Oosse

U kunt hier de afscheidsdienst van de heer C.J. (Kees) Oosse terugkijken.

Deze dienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 27 november om 14.00 uur in de Ontmoetingskerk in Sleeuwijk.

Resultaat actie voedselbank Altena

In november hebben we een inzamelactie gehouden voor Stichting Voedselbank Altena. Op twee momenten en op twee plaatsen was er gelegenheid tot het inleveren van de producten.

En… de opbrengst was weer fantastisch en dat ondanks dat alles een beetje anders was dan anders.

Uitstel Herdertjestocht

Op initiatief van VEG de Burcht waren de kerken in Sleeuwijk (naast VEG de Hervormde gemeente Sleeuwijk en de Gereformeerde kerk Sleeuwijk/Woudrichem) gestart met het organiseren van een Herdertjestocht op zaterdag 18 december.

Tijdens deze wandeling van ongeveer een uur en zouden we ervoor zorgen dat er onderweg allerlei tafereeltjes uit het Kerstverhaal live te zien zouden zijn.

Door de toenemende coronabesmettingen hebben de organisatoren helaas moeten besluiten om de tocht uit te stellen naar volgend jaar.

Inleveren antwoordformulier

De wijkteams vragen u vriendelijk, indien dit nog niet is gebeurd, het antwoordformulier dat onlangs samen met het jaarboekje bij u is bezorgd, alsnog in te leveren, of te reageren via de op het formulier vermelde mogelijkheden.

Bij voorbaat hartelijk dank

Bezoek Kerk-Anders activiteiten

De laatste Kerk-Anders avond vorige week woensdag (film) is door aanzienlijk meer mensen bezocht dan vooraf bij ons bekend was. Uiteraard vinden we het fijn dat u met zovelen komt, maar een aantal mensen voelde zich niet hier niet prettig bij. Wellicht mede ingegeven door het snel oplopende aantal nieuwe corona-besmettingen.

Daarom zijn er aantal maatregelen genomen.

Lees deze goed als u van plan bent om deel te nemen aan een activiteit.

Als we op deze manier met elkaar rekening houden, kunnen we hopelijk dit seizoen op een voor iedereen prettige manier vervolgen.

Verkoop collectebonnen

Dinsdag 7 december a.s. is er weer gelegenheid om collectebonnen te kopen.

Zitting vindt plaats elke 2e dinsdag van de maand van 19.00 - 20.00 uur in het Trefpunt.

Kerkbalans digitaal. Doet u mee?

De voorbereidingen voor Kerkbalans 2022 zijn begonnen. Inmiddels hebben 221 gemeenteleden zich aangemeld voor Kerkbalans digitaal.

Het zou mooi zijn als de komende maanden nog meer gemeenteleden besluiten om digitaal deel te nemen!

Doet u ook mee?

Kijk hier het orgelconcert terug

Na een muzikaal lastige Corona tijd konden we weer in de Ontmoetingskerk op zaterdagavond 9 oktober een concert met publiek geven. Een reden tot dankbaarheid.

We zijn dan ook heel blij dat we u een mooi programma konden bieden waarin onze organist, Niels de Klerk, zijn geweldige interpretaties kon laten horen. Daarnaast hadden wij het Boys Choir uit Gorinchem bereid gevonden om mede invulling te geven aan het programma. Dit levendige koor, dat gespecialiseerd is in Engelse koormuziek, staat garant voor oorstrelende klanken onder de kundige leiding van dirigent Jeroen Bal.

Goed voorbeeld

Op de website van de PKN wordt de Ontmoetingskerk Sleeuwijk als voorbeeld genoemd hoe met het jaarthema 'Van U is de toekomst' aan de slag is gegaan.

Het initiatief om u voor de startzondag op 12 september uit te dagen een brief te schrijven, aan een kind dat in de nabije toekomst geboren wordt, is dus landelijk niet onopgemerkt gebleven.

Beleidsplan Ontmoetingskerk

De afgelopen jaren heeft een beleidscommisie hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de Ontmoetingskerk. Op basis van onder andere een gemeenteavond heeft de commissie een visienota opgesteld die als basis dient voor de beleidsstukken waaraan gewerkt wordt.
 

Kerkarchief online

Sinds kort is het archief van de Gereformeerde Kerk van Sleeuwijk en Woudrichem volledig toegankelijk gemaakt. De beschrijvingen van de archiefstukken van de kerk over de periode vanaf het ontstaan in 1842 tot 2019 zijn nu te doorzoeken via de website van Streekarchief Langstraat Heusden Altena.
Het is een zeer uitgebreid archief waarin zich onder andere de notulen van de kerkenraadsvergaderingen vanaf 1851 bevinden.

Project Werelddiaconaat in 2021

In 2021 is door de Diaconie gekozen voor een nieuw project: Jehova Jireh Haven (JJH) in de Oost-Kaap, Zuid-Afrika. Mogelijk heeft u er al eens van gehoord, want de familie Plomp uit Almkerk, lid van Hervormde Gemeente Sleeuwijk, is al jaren actief betrokken bij dit project en is al meerdere malen op bezoek geweest in Zuid-Afrika.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.