Welkom op de site

NIEUWS

Thema-avond over Armoede

De diaconie organiseert op maandag 28 november in samenwerking met de gemeente Altena een thema-avond over “Armoede”. Vanuit het Armoedepact is het idee ontstaan om het thema “armoede” bespreekbaar te maken binnen de kerk. Armoede kent vele gezichten. Wat verstaan we eronder? Hoe kunnen we het herkennen? Durven we het bespreekbaar te maken? Hoe gaan we als kerk om met ‘armoede’? Moeten we als kerk/diaconie zelf hulp bieden of moeten ons juist richten op het informeren over allerlei mogelijkheden om hulp te krijgen en mensen hierbij te ondersteunen?

Terugblik kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk

U vindt hier een overzicht van de gehouden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk. U kunt van iedere dienst de orde van dienst en de bijbehorende informatie lezen.
De opgenomen diensten blijven om privacy redenen maximaal 7 dagen voor iedereen terug te kijken. Daarna zijn de kerkdiensten uitsluitend terug te kijken door gemeenteleden van de Ontmoetingskerk.. .

Hulp gevraagd voor Herdertjestocht op zaterdag 17 december

De kerken in Sleeuwijk (de Burcht, Hervormde gemeente en de Ontmoetingskerk) zijn gestart met het organiseren van een gezamenlijke Herdertjestocht.

De Herdertjestocht is een wandeltocht met scènes uit het Kerstverhaal, bedoeld voor kinderen en hun ouders/grootouders. Deze zal plaats vinden op zaterdag 17 december 2022, tussen 17.00 uur – 20.00 uur. Onderweg worden er verschillende scènes gespeeld door volwassenen en kinderen.

De kerk, daar zit muziek in

Zondag 27 november is er om 18.30 uur een cantatedienst in de Hervormde Kerk. Al enige tijd geven Hervormd en Gereformeerd daar samen extra vorm aan onder het motto “De kerk, daar zit muziek in”. Muziek is niet weg te denken uit de Kerk. Op velerlei manieren draagt muziek bij aan het gemeentezijn. Op droevige momenten geven muziek en zang troost en op vreugdevolle momenten geven ze uitdrukking aan onze blijdschap.

Zondag 27 november is het eerste Advent, de uitgelezen dag voor de Bachcantate Nun Komm der Heiden Heiland. De cantate Nun Komm der Heiden Heiland is gebaseerd op een lied dat wel wordt gezien als het oudste kerstlied dat er is, een lied van Ambrosius.

Deelname aanbod wijkteams

De wijkteams vragen u vriendelijk om het antwoordformulier dat, samen met het jaarboekje bij u is bezorgd, in te leveren, of te reageren via de op het formulier vermelde mogelijkheden.
 
Ze willen graag aan de slag om de ingediende verzoeken verder uit te werken. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank.
 

Gezinsboekje 'Levenslicht'

In de hal van de kerk liggen gezinsboekjes over de adventstijd. Als je vorige week nog geen gezinsboekje hebt meegenomen, mag je er na de dienst één meenemen.

Met het gezinsboekje ‘Levenslicht’ gaan kinderen en hun ouders samen op weg naar Kerst. Het boekje biedt materiaal voor elke dag van de adventstijd, in de vorm van voorleesverhalen, activiteiten, gebeden en gespreksvragen.

Een leuke manier om samen met je kinderen naar het kerstfeest toe te leven!

Afscheid van ds. Ria Meeder-van Hof

Op zondag 4 december 2022 zal ds. Ria Meeder-van Hof afscheid nemen van de Ontmoetingskerk vanwege haar emeritaat. In november 2012 kwam ds. Meeder-van Hof in dienst van de Ontmoetingskerk om het pastoraat in deeltijd te ondersteunen. In december 2016 werd ze na een verkorte beroepingsprocedure in de Ontmoetingskerk bevestigd als predikant.

Na 10 jaar neemt ze nu afscheid van onze gemeente. In de bijzondere morgendienst op 4 december om zal ds. Ria Meeder-van Hof zelf voorgaan.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om haar te bedanken en afscheid van haar te nemen. De kerkenraad nodigt iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Fruitactie 2022

Op 6 november jl was er weer een fruitactie. Er zijn ruim 100 bakjes gemaakt en weggebracht.

Alle gulle gevers, helpers en wegbrengers hartelijk dank!

Het werd zeer gewaardeerd.

Kindernevendienst

Zondag 4 december neemt ds. Ria Meeder-van Hof afscheid. Tijdens deze dienst willen we met de kinderen van de kindernevendienst het lied "Dank u wel voor de sterren en de maan" zingen.

Dit willen we met de kinderen oefenen op zondag 27 november na de dienst (ongeveer een half uur) en zondag 4 december voor de dienst, om 9:15 uur.

Adventskalender 2022

Vanaf zondag 13 november ligt er op op de boekentafel in de hal van de kerk een adventskalender voor u klaar. We ontvangen graag een bijdrage, maar deze is niet verplicht.
 
Het thema van deze adventskalender is ‘Aan tafel - plek voor iedereen’. Met Kerst komt God ons heel nabij door de geboorte van Jezus. Hij nodigt ons ook nu nog elke dag uit om dicht bij Hem te leven, en deel uit te maken van de gemeenschap die Hem volgt. In zijn nabijheid mag je je gezien en geborgen weten, aan zijn tafel is plek voor iedereen.
 

Helpende handen

Nu er binnenkort in Werkendam een tweede opvanglocatie wordt geopend voor Oekraïense vluchtelingen, is er behoefte aan extra helpende handen.

Voor het verspreiden van concrete hulpverzoeken wordt gebruik gemaakt van een Whatsapp-groep. Hierin kunnen alleen door de beheerder van de groep hulpverzoeken worden geplaatst. Bijvoorbeeld: wie kan er a.s. woensdag om 10.00 uur twee personen naar het gemeentehuis in Almkerk brengen? Of: wie heeft er een ledikantje beschikbaar?

Africa Classic zit er voor Jan Venhuis op

Van 8 tot en met 15 oktober heeft Jan Venhuis deelgenomen aan de Africa Classic. Een fietstocht op de mountainbike van 6 dagen rond de Kilimanjaro in Tanzania. Samen met 57 andere deelnemers 400 km en 4000 hoogtemeters door Masai-gebied.

Met deze fietstocht is in totaal ruim € 404.000,00 ingezameld voor Amref Flying Doctors.

Lees zijn verslag en kijk naar de beelden die gemaakt zijn van deze bijzondere fietstocht.

Profielschets nieuw te beroepen predikant

Door een commissie is een profielschets opgesteld voor de nieuw te beroepen predikant. Dit in verband met het emeritaat van ds. Ria Meeder-van Hof in december 2022.

Deze profielschets is op de gemeenteavond op 18 oktober besproken en goedgekeurd.

Samenwerking tussen Gereformeerd en Hervormd Sleeuwijk

Al vele jaren werken de Hervormde gemeente van Sleeuwijk en de Gereformeerde kerk van Sleeuwijk en Woudrichem op diverse terreinen samen. Zo zijn er gemeenschappelijke diensten op een aantal momenten in het jaar zoals bij de startzondag, de werelddiaconaatszondag, met Hemelvaart, bij de week voor gebed voor de eenheid en in de zomerperiode.

Daarnaast is het jeugdwerk geïntegreerd, overleggen de diaconieën en de moderamina regelmatig met elkaar en stemmen we in bijzondere situaties zoals rond corona afspraken met elkaar af.
Landelijk vallen de beide kerken sinds het ontstaan van de PKN (Protestantse Kerk Nederland) in 2004 ook al onder één landelijke kerk.

Zomaar een straat

Een wereld vol mensen, zoveel landen, culturen, zoveel steden, met zoveel straten, en in die straten staan zoveel huizen.. met allemaal een voordeur..Kennen wij de mensen achter die voordeur? Kennen wij de verhalen achter de voordeur? De mooie verhalen zijn immers gemakkelijk te delen. Daarvan zijn we vaak op de hoogte.

Maar achter welke deur is er verdriet, schaamte of armoede te vinden? Waar denkt u eigenlijk aan bij het woord armoede? Vaak denken we als we eerlijk zijn dat is een ver-van-mijn-bed-show, of eigen schuld, toch?

Proef: digitaal collectemoment tijdens erediensten

In de kerkdienst op zondag 9 oktober heeft Marnix Kammer een toelichting gegeven op de proef met digitaal collecteren.

Lees hier nog eens rustig na hoe u digitaal uw bijdrage voor de collecten tijdens en na de kerkdienst eenvoudig kunt overmaken.

Opening kerk op zaterdag

Voor iedereen die wil oefenen of iets voor te bereiden heeft voor de zondagse kerkdienst, is de kerk op iedere zaterdag open van 09.30 tot 10.30 uur. Andere tijden op zaterdag zijn voorlopig niet mogelijk.

Vele handen maken ook het kerkelijke werk lichter. Wilt U ons 1 x per 4 of 5 weken in de avond helpen met koffie schenken?

Besparing verwarmingskosten

Ook wij als kerk krijgen te maken met flinke prijsstijgingen. Voor de verwarming van het kerkgebouw willen we daarom, tijdens de kerkdiensten, de temperatuur 2 graden lager instellen.

We willen u vragen om uw jas aan te houden of een extra trui aan te doen.

Dank voor uw medewerking!

Mission Possible helpt Odessa in Oekraïne

In de stad Odessa heeft Mission Possible al tientallen jaren een team aan het werk. Ervaren medewerkers die soms al lang aan de organisatie verbonden zijn. Ook nu, in tijden van oorlog, gaat ons werk door. Juist nu groeit de hulpvraag heel hard. Gelukkig hebben we het team uit kunnen breiden om meer mensen te kunnen helpen. Momenteel hebben we zeven mensen vast aan het werk. Zij worden ondersteund door vrijwilligers van o.a. de lokale kerk ter plaatse. In het team hebben we o.a. een sociaal werker, een pedagoog en een psycholoog.
 
 

Afscheid Cockie en Gerrit

In de dienst van 28 augustus is er aandacht besteed aan het afscheid van Cockie en Gerrit.

Cockie en Gerrit zijn meer dan 15 jaar werkzaam geweest in onze kerk, als koster en het laatste jaar als coördinator. Ze zijn beiden heel betrokken geweest bij de gemeente, tijdens de kerkdiensten, maar ook bij allerlei andere activiteiten die in de kerk plaatsvinden. Na de dienst was er gelegenheid om Cockie en Gerrit gedag te zeggen.

Pagina's

 

 

 

 

 

    About the author

    Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.