Beleidsplan Ontmoetingskerk

De afgelopen jaren heeft een beleidscommisie hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de Ontmoetingskerk. Op basis van onder andere een gemeenteavond heeft de commissie een visienota opgesteld die als basis dient voor de beleidsstukken waaraan gewerkt wordt.
 
Vanwege de COVID-19 situatie heeft het proces om tot een beleidsplan te komen dat aan de gemeente gepresenteerd kan worden flinke vertraging opgelopen. Aangezien het van belang is voor de ANBI status om voor 1 juli 2021 een beleidsplan openbaar te maken, heeft de kerkenraad unaniem besloten tijdelijk de visienota te publiceren als beleidsstuk op de ANBI-pagina.
 
Nadat het beleidsplan verder uitgewerkt is, zal het beleidsplan gepresenteerd worden aan de gemeente en de visienota op de website vervangen.
 
Groet,
 
Bart Verhoeven
Scriba Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.