Gemeenteavond 14 maart over de eredienst

In de kerkenraad heeft de taakgroep eredienst aangegeven graag vanuit de gemeente te horen hoe er gedacht wordt over de erediensten.
 
Wanneer de taakgroep een duidelijker beeld heeft van wat er in onze gemeente gedacht en gevoeld wordt, kan zij daarbij nog concreter proberen aan te sluiten.
 
Daarom wordt op dinsdag 14 maart 2023 in het Trefpunt een gemeenteavond georganiseerd rondom het thema eredienst.
 
Uiteraard hopen we dat ook jongeren deze avond aansluiten!
 
Vanaf 19.30 uur wordt u ontvangen met koffie/thee en aansluitend start vanaf 19.45 uur de avond.
 
Het doel van deze gemeenteavond is tweeledig:
 
  1. Op creatieve wijze met elkaar in gesprek gaan over wat wij verlangen met betrekking tot de 'eredienst' en 'samen vieren'.
  2. Inventariseren (via een enquête) welke verwachtingen en visies er ten aanzien van de eredienst in de gemeente leven om zo een goed overzicht te krijgen als basis voor toekomstig beleid.  
 
Voor degenen die deze avond verhinderd zijn, komt er ook een mogelijkheid om om hun inzichten te delen door middel van een enquêteformulier. U leest hier later meer over.
 
iedereen wordt van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.
 
Rianne Reuvekamp, Arie Slagmolen, Johan de Ruiter en Kees Boot
 
Ds. Leo Oosterom heeft onderstaande toelichting in de Projektor geschreven over de toekomst van de eredienst:
 
De voorbereidingscommissie,
Rianne Reuvekamp, Arie Slagmolen, Johan de Ruiter en Kees Boot
 
Toekomst van de eredienst
In de Ontmoetingskerk komen mensen uit verschillende generaties en van diverse theologische, sociale en culturele achtergronden bij elkaar om samen de eredienst te vieren.
 
Van oudsher heeft dat in onze gemeente een zekere spanning gegeven: hoe kunnen we samen de eredienst vieren, en tegelijk vieren op een manier die persoonlijk bij ons past.
 
Het gaat daarbij vooral om:
 
  • de 'liturgie': de onderdelen van de eredienst en de volgorde daarin
  • de muziek: welke liederen zingen we, en worden die begeleid op orgel, piano of nog weer anders
  • het gebruik van multimedia: foto's, geluidsfragmenten, filmpjes, YouTube-fragmenten
  • de rollen: voorganger, organist, cantor, gemeenteband met worship-leader of nog weer anders.
 
Sinds ons vorige beleidsplan is ingezet op`blended worship': één eredienst met een vaste liturgische opzet, die op verschillende manieren creatief kan worden ingevuld.
 
In de taakgroep eredienst klinken de laatste tijd kritische vragen bij dit model. Geeft het wel voldoende ruimte aan de groeiende groep jonge gemeenteleden, die het gevoel hebben dat hun ideeën over vieren niet voldoende aan bod komen? Na langdurig overleg is de taakgroep tot de conclusie gekomen dat we er niet uitkomen. Vooral omdat we een goed inzicht missen in wat de
gemeente in haar volle breedte nu precies wil op dit gebied. De taakgroep heeft dit kenbaar gemaakt aan de kerkenraad.
 
Om een volgende stap te kunnen zetten, wil de kerkenraad beter weten wat er nu precies in de gemeente leeft aan verlangens en visie met betrekking tot het vieren van de eredienst.
 
Ds. Leo Oosterom

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.