Gesprekskring: 'Deugen de meeste mensen'?

 
Is de mens van nature goed of slecht? In de geschiedenis van filosofie en theologie keert die vraag steeds terug, waarbij de antwoorden elkaar afwisselen. Dan weer heeft het optimistische mensbeeld de overhand en even later meldt zich toch weer twijfel aan die goedwillende mens.
 
Dat geldt ook de recente geschiedenis. Terwijl we in de kerk nog afscheid aan het nemen zijn van het inktzwarte mensbeeld van de orthodoxie, groeit in de postmoderne cultuur een nieuw wantrouwen, vaak onderbouwd met gegevens ontleend aan de biologie. We blijken minder rationeel en goedwillend te zijn dan we ons zelf vertellen.
 
En zelfs uit goede bedoelingen kunnen alsnog de vreselijkste dingen voortkomen. Dus, hoe zit het nou?
 
Aan de hand van enkele Bijbelteksten en gedachten ontleend aan onderstaande literatuur kijken we naar de zin en onzin van diverse mensbeelden. We besteden aandacht aan achterliggende filosofische en theologische gedachten.
 
Tenslotte kijken we naar de legitimiteit van de vraag zelf: is het zinvol om te spreken over mensen die van nature goed of slecht zijn? Is er een alternatief?
 
Kennis van de inhoud van een of meer van deze boeken is niet vereist, maar helpt wel:
 
  • ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman
  • ‘Mens/onmens’ van Bas Heijne
  • ‘Sapiens’ van Yuval Noah Harari
  • ‘Het lucifer effect’ van Philip Zimbardo
  • ‘De bonobo en de tien geboden’ van Frans de Waal

Eerste bijeenkomst op maandag 30 januari 2023

  • Verkenning thema
  • In zonde ontvangen en geboren: niet veel goeds onder het laagje vernis
Tweede bijeenkomst op maandag 6 februari 2023
 
  • De kroon van de schepping: mensen van goede wil
  • Het vat en de appels: systemische aspecten van goed en kwaad

 

Datum maandag 30 januari 2023 en maandag 6 februari 2023
Tijd 20.00 uur
Plaats Trefpunt
Leiding Ds. Leo Oosterom
Opgave werkgroepkerk.anders@gmail.com
 
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.