Kerk-Anders Filmavond 'Kapsalon Romy'

Datum:    woensdag 27 oktober 2021
Tijd:        20.00 uur
Plaats:     Koren-aar
Leiding:   Rien van de Kreeke

De band tussen de 10-jarige Romy en haar strenge oma, kapster Stiene is broos, maar verandert ingrijpend als oma steeds vergeetachtiger wordt. Oma past met frisse tegenzin op haar kleindochter Romy, omdat haar pas gescheiden dochter Margot moet werken. Oma, nog steeds actief als kapster, worstelt met beginnende Alzheimer. Romy vindt het niet leuk dat ze elke dag naar de kapsalon moet, maar alles wordt anders als oma haar kleindochter in vertrouwen neemt over haar toenemende verwardheid. Dan realiseert Romy zich, dat oma niet alleen op haar past, maar zij ook op oma.
 
De band tussen de twee groeit, terwijl oma steeds meer lijkt te veranderen: ze is liever dan anders, makkelijker en ze vertelt over haar jeugd in Denemarken. Romy staat oma zoveel mogelijk bij in het runnen van de kapsalon, maar als dat niet langer gaat, trekt Romy haar eigen plan. Ze besluit oma’s grootste droom in vervulling te laten gaan.
 
LET OP:
Een aantal geannuleerde activiteiten van vorig seizoen is opnieuw geagendeerd. Wel met de opmerking dat alles, meer dan vroeger, onder voorbehoud zal plaatsvinden. Dit doen we uiteraard met inachtneming van de bekende RIVM-voorschriften. De ruimten waarvan we gebruik maken, zijn hierop aangepast. Anders dan voorgaande jaren is aanmelden voor alle activiteiten nu verplicht. En ook het vriendelijke, doch dringende verzoek om niet te komen als u verschijnselen heeft die zouden kunnen wijzen op het COVID-19 virus. 
 
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.