Meer bezoekers welkom in de kerk en zonder registratieplicht

Naar aanleiding van de berichtgeving vanuit overheid en PKN over versoepelingen vanaf eind september, heeft de kerkenraad overlegd over de mogelijkheden voor onze gemeente. Hierin zijn een aantal besluiten genomen die ingaan vanaf 25 september 2021.
 
Registratieplicht
De diensten zijn vanaf komende zondag te bezoeken zonder aanmelding vooraf. Wel blijft het van groot belang dat u niet naar de kerk komt als u  last heeft van ziekteverschijnselen zoals door het RIVM beschreven. Het gebouw is groot genoeg om de maximale toeloop die kan ontstaan op te vangen. Iedereen is daarom vrij een eigen zit plek te kiezen, waarbij 1,5 meter afstand niet verplicht is.
 
We begrijpen het als er mensen zijn die liever nog 1,5 meter afstand houden. Om ook deze mensen een prettige plek in de kerk te bieden zal het 2e vak vanaf het sierraam ingericht worden met 1,5 meter afstand tussen de zitplekken.
 
Bij het binnenkomen en verlaten van de kerk vragen we een ieder om rekening met elkaar te houden door voldoende afstand te houden en te zorgen voor een goede doorstroom.
 
Zingen in de kerk
Ondanks dat we de waarde van gemeentezang tijdens een dienst groot vinden, blijft het zingen in de kerk voor nu beperkt tot de huidige voorzang met enkel gemeentezang bij het slotlied en het amen. Op dit moment vindt een meerderheid van de kerkenraad het nog niet verantwoord om meer te zingen. Naast de zorg voor besmettingen is de matige ventilatie van ons gebouw hiervoor een belangrijk argument.
 
Momenteel wordt achter de schermen hard gewerkt om de ventilatie van het gebouw zo snel mogelijk naar een niveau te krijgen dat vereist is volgens de huidige bouwnormen. We zullen u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen en hopen op uw steun als er hulp nodig is om hier stappen in te maken. We zullen de actualiteit de komende periode nauwlettend volgen en hopen dat de situatie het binnenkort toe gaat laten om weer als gemeente te kunnen zingen.
 
Koffie drinken na de kerk
Koffie drinken na de kerk wordt gezien als een horeca aangelegenheid. In de huidige situatie betekent dit dat we zouden moeten controleren op een coronatoegangsbewijs. Zoals de PKN beschrijft past het niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of mensen welkom zijn.
 
Koffie drinken na de dienst zal om die reden voorlopig ook niet plaatsvinden. Een groot gemis voor onze gemeente waarin ontmoeting zo’n belangrijke waarde is. We hopen ook hier dat er binnenkort meer mogelijkheden komen om het koffie drinken na de dienst weer in ere te herstellen.
 
Toekomst
Al met al zijn we blij dat we weer een stapje vooruit kunnen zetten naar een vollere kerk zonder registratie vooraf, wat voor veel mensen toch een drempel was. Al zijn we nog niet zo ver dat we weer alles kunnen doen wat we zo graag willen, hopen we dat de komende tijd de situatie verder verbetert, zodat we ook weer stappen kunnen zetten in het zingen en koffie drinken.
 
Als er nieuws te melden is zullen we dat in eerste instantie via de website melden.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bart Verhoeven
Scriba Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem
 
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.