Oprichting 'Stichting Hulp met elkaar Altena'

Je hoort steeds vaker in je directe omgeving dat mensen het lastiger vinden het financieel rond te krijgen. Vooral door de recent gestegen inflatie en energieprijzen.
 
Zelf denk je dat je dit niet zal overkomen. Maar er zijn invloeden op het leven waarop je geen invloed hebt. Denk aan langdurig ziek worden, overlijden van een gezinslid, werkloos raken of een scheiding. Mocht je hiermee te maken krijgen, is de kans groot dat er financiële problemen ontstaan. Je bent dan letterlijk en figuurlijk elke dag bezig met hoe je alles betaald zult krijgen. Daarnaast zie je vaak dat er ook geen geld meer is voor leuke dingen zoals een dagje-uit, bioscoopbezoek, nieuwe kleding, kapper etc.
 
Er zijn talrijke instanties in Nederland die hulp kunnen bieden. Vaak zijn dit grootschalige organisaties en lokaal niet direct aanwezig. Het zou veel mooier zijn indien je in je eigen omgeving terecht kunt met je vragen. Dat kan bij gemeente Altena. Zij zijn hiervoor het armoedepact gestart en werken met veel organisaties samen. 
 
De lokale kerken in Altena willen de gemeente daarbij ondersteunen en hebben samen met de landelijke stichting Schuldhulpmaatje het initiatief genomen een regionale stichting te starten onder de naam 'Stichting Hulp met elkaar in Altena'. 
 
De Stichting wil graag inwoners van gemeente Altena helpen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid door het bieden van sociale- en praktische ondersteuning. Het werk wordt gedaan door vrijwilligers en speciaal daarvoor opgeleide schuldhulpmaatjes om inwoners van Altena weer perspectief te bieden.  
 
In december 2022 is de stichting officieel opgericht en gestart. De komende weken verwachten we het bestuur ingevuld te hebben en meerdere schuldhulpmaatjes opgeleid te hebben. Zij gaan samen met de hulpvrager invulling geven aan verbetering van hun zelfredzaamheid. Ter voorbereiding zal een schuldhulpmaatje hiervoor een 3 daagse training volgen.
  
Het oprichten en aansturen van de stichting maar ook het trainen van de schulphulpmaatjes vraagt veel van de vrijwilligers. Daarnaast worden er praktische zaken georganiseerd: goede communicatie met de landelijke stichting, website onderhouden, trainen van vrijwilligers, vergaderen etc. waarvoor vrijwilligers nodig zijn en geld nodig is. 
 
Voor het komende jaar is in samenwerking met de landelijke stichting Schulphulpmaatje een begroting opgesteld. De inschatting is dat voor 2023 zo’n € 15.000,- nodig zal zijn. Gelukkig zijn er diverse landelijke fondsen bereid een bijdrage te geven maar dat zal niet kostendekkend zijn.
 
Als 'Stichting Hulp met elkaar Altena' (gemakshalve Schuldhulpmaatje Altena) zullen wij de diaconieën in de gemeente Altena benaderen en hen vragen om een financiële bijdrage. Ook zullen wij de gemeente Altena om een toezegging vragen.
 
Spreekt bovenstaande u aan en zou u ook graag een bijdrage willen leveren, neem dan contact met mij op. Dat kan per mail lennart.kant@altena.schulphulpmaatje.nl
 
Lennart Kant 
Kerkenraad en Diaconie blij met initiatief
 
De Diaconie neemt al deel aan het Armoedepact van de gemeente Altena. Eind november heeft de diaconie een bijeenkomst gehouden over Armoede. In januari hebben Kerkenraad en Diaconie besloten de oprichting van de ‘Stichting Hulp met elkaar Altena’ te ondersteunen.
 
Vanuit de kerk kunnen wij mensen die het moeilijk vinden om rond te komen straks ook doorverwijzen naar de stichting en hen via deze weg hulp bieden die nodig is. Naast de Actie Minima, de inzamelactie voor de Voedselbank vormt de stichting een welkome aanvulling om concreet iets te kunnen doen tegen Armoede.
 
Namens de Diaconie
Jan Venhuis
 
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.