Oproep jeugddiakenen

Als diaconie hebben we jarenlang gewerkt met jeugdcollectanten.
 
Door corona is er het nodige veranderd, waaronder het collecteren. Ook het contact met de jongeren viel daardoor grotendeels weg.
 
Als diaconie willen we graag jongeren blijven betrekken bij ons werk binnen en buiten de kerk.
 
Dat kan bijvoorbeeld door te helpen bij:
 
  • de avondmaalsviering
  • Diaconie Doet (klusjes bij mensen thuis)
  • actie Voedselbank
  • 'gewoon' bij het collecteren na afloop van de dienst.

Het accent ligt dus vooral op het 'Doen', geen vergaderingen of zo.

Lijkt je dit wat? Wij horen graag van je!
 
Spreek gerust eens een (collecterende) diaken aan of mail naar secretarisdiaconie@ontmoetingskerksleeuwijk.nl
 
Namens de diaconie,
Jan Venhuis
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.