NIEUWS

Collectedoel zondag 17 oktober Werelddiaconaat

De eerste collecte op zondag 17 oktober is bestemd voor het Werelddiaconaat Kameroen.

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus warm en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij samen op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving.

Avondmaalscollecte voor Haïti

In de kerkdienst op zondag 17 oktober wordt de maaltijd van de Heer gevierd. De diaconie bestemt de avondmaalscollecte voor de noodhulp in Haïti.

De bevolking van Haïti werd 14 augustus 2021 getroffen door een zware aardbeving. Er zijn inmiddels meer dan 2200 doden en ruim 12.000 gewonden geteld. De verwoesting is enorm: 53.000 huizen vernietigd en 77.000 huizen en 260 scholen beschadigd. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun voor Haïti is hard nodig!

Nieuwsbrief PKN

Lees de nieuwsbrief van PKN d.d. 12 oktober 2021.

Thema van de week: ARMOEDE

Wilt u op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen binnen de Protestantse Kerk in Nederland? Lees dan de wekelijkse nieuwsbrief voor iedereen die actief is in de gemeente, vol verhalen, materialen en activiteiten.

Terugblik kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk

U kunt de gehouden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk tot een jaar terugkijken. Daarnaast leest u van iedere zondag de orde van dienst en het Kerknieuws.

Ook kunt de eventueel gemaakte foto's bekijken die tijdens de dienst gemaakt zijn.

Kijk hier het orgelconcert terug

Na een muzikaal lastige Corona tijd konden we weer in de Ontmoetingskerk op zaterdagavond 9 oktober een concert met publiek geven. Een reden tot dankbaarheid.

We zijn dan ook heel blij dat we u een mooi programma konden bieden waarin onze organist, Niels de Klerk, zijn geweldige interpretaties kon laten horen. Daarnaast hadden wij het Boys Choir uit Gorinchem bereid gevonden om mede invulling te geven aan het programma. Dit levendige koor, dat gespecialiseerd is in Engelse koormuziek, staat garant voor oorstrelende klanken onder de kundige leiding van dirigent Jeroen Bal.

Schoolkerkdienst gaat niet door

De geplande schoolkerkdienst op zondag 14 november gaat niet door.

Cantorij is weer gestart!

Vanaf donderdag 30 september 2021 is de cantorij weer gestart met oefenen.
 
Zij doen dit in het Trefpunt, waar de ventilatie goed is. De deuren naar de kerkzaal blijven tijdens het zingen open voor de aanvoer van frisse lucht. We denken daarmee dat het risico beperkt is voor de beperkte groep zangers en zangeressen. 

Meer bezoekers welkom in de kerk en zonder registratieplicht

Naar aanleiding van de berichtgeving vanuit overheid en PKN over versoepelingen vanaf eind september, heeft de kerkenraad overlegd over de mogelijkheden voor onze gemeente.

Hierin zijn een aantal besluiten genomen die ingaan vanaf 25 september 2021.

Kerk-Anders Filmavond 'Kapsalon Romy'

Op woensdagavond 27 oktober om 20.00 uur organiseert Kerk-Anders in de Koren-aar een filmavond. U kunt kijken naar de film 'Kapsolon Romy'. De band tussen de 10-jarige Romy en haar strenge oma, kapster Stiene is broos, maar verandert ingrijpend als oma steeds vergeetachtiger wordt. Oma past met frisse tegenzin op haar kleindochter Romy, omdat haar pas gescheiden dochter Margot moet werken.

Kerk-Anders: Boekbespreking – In ongenade

Op woensdagavond 3 november 2021 om 20.00 uur organiseert Kerk-Anders in de Koren-aar, onder leiding van ds. Adrian Blom, een bijeenkomst waarin het boek 'In ongenade' besproken wordt.

Het is een boek om te lezen als je behoefte aan nuance hebt. Het is geen boek met makkelijke antwoorden op de vraag wie de goeden en wie de slechten zijn. Het is een boek om te lezen als je de ruimte in je geest hebt om van je stuk te worden gebracht, van slag te raken; geen boek om lekker bij te ontspannen; geen boek om te lezen als je je kwetsbaar voelt of erna verlangt om je vertrouwen in de mensen of jezelf terug te vinden. In het boek wordt de dader slachtoffer; en het slachtoffer dader; en leer je de karakters kennen als tegelijkertijd zowel dader als slachtoffer.

Goed voorbeeld

Op de website van de PKN wordt de Ontmoetingskerk Sleeuwijk als voorbeeld genoemd hoe met het jaarthema 'Van U is de toekomst' aan de slag is gegaan.

Het initiatief om u voor de startzondag op 12 september uit te dagen een brief te schrijven, aan een kind dat in de nabije toekomst geboren wordt, is dus landelijk niet onopgemerkt gebleven.

Beleidsplan Ontmoetingskerk

De afgelopen jaren heeft een beleidscommisie hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de Ontmoetingskerk. Op basis van onder andere een gemeenteavond heeft de commissie een visienota opgesteld die als basis dient voor de beleidsstukken waaraan gewerkt wordt.
 

Vakanties met aandacht

Ook in 2021 is het weer mogelijk om mensen te ontmoeten en verwend te worden tijdens een volledig verzorgde vakantie! Na een moeilijk jaar hoopt het Vakantiebureau vanaf eind mei weer (aangepaste) vakanties aan te kunnen bieden. Uiteraard met in achtneming van de op dat moment geldende COVID-19 regels vanuit het RIVM.

U kunt dit jaar vakantie vieren in Doorn, Ermelo, Wezep, Mechelen en op de Prins Willem-Alexander. Alle vakantieweken hebben een open protestants-christelijk karakter.

Kerkarchief online

Sinds kort is het archief van de Gereformeerde Kerk van Sleeuwijk en Woudrichem volledig toegankelijk gemaakt. De beschrijvingen van de archiefstukken van de kerk over de periode vanaf het ontstaan in 1842 tot 2019 zijn nu te doorzoeken via de website van Streekarchief Langstraat Heusden Altena.
Het is een zeer uitgebreid archief waarin zich onder andere de notulen van de kerkenraadsvergaderingen vanaf 1851 bevinden.

Project Werelddiaconaat in 2021

In 2021 is door de Diaconie gekozen voor een nieuw project: Jehova Jireh Haven (JJH) in de Oost-Kaap, Zuid-Afrika. Mogelijk heeft u er al eens van gehoord, want de familie Plomp uit Almkerk, lid van Hervormde Gemeente Sleeuwijk, is al jaren actief betrokken bij dit project en is al meerdere malen op bezoek geweest in Zuid-Afrika.