Project Werelddiaconaat in 2021

Afsluiting project 2020 Stichting Nieuwe Generatie Brasil
 
De corona-pandemie heeft ook voor de familie van de Raa en het ontwikkelingscentrum in Brazilië veel onrust gebracht. Op allerlei manieren is en wordt er gewerkt aan ondersteuning van de arme bevolking. De scholen in Brazilië zijn al vanaf het begin van de pandemie gesloten en zullen voorlopig ook nog niet open gaan.
 
De familie van de Raa is enorm dankbaar voor de giften die vanuit onze gemeente gedaan zijn. Er is een prachtig totaal bedrag van € 4450,- naar de organisatie overgemaakt! Bedankt!
 
Nieuw project 2021 Jehova Jireh Haven
 
In 2021 is er gekozen voor een nieuw project: Jehova Jireh Haven (JJH) in de Oost-Kaap, Zuid-Afrika. Mogelijk heeft u er al eens van gehoord, want de familie Plomp uit Almkerk, lid van Hervormde Gemeente Sleeuwijk, is al jaren actief betrokken bij dit project en is al meerdere malen op bezoek geweest in Zuid-Afrika.
 
Jehova Jireh is Hebreeuws voor ‘God zal voorzien’. Dit rotsvaste geloof steunt Molly en Neels Bam bij hun ongelofelijke project. Al bijna 30 jaar delen de Bams hun huis, liefde en zorg met honderden mishandelde kinderen en weeskinderen. Velen van hen hebben emotionele, fysieke en cognitieve problemen als gevolg van het foetaal alcoholsyndroom of lijden aan ziekten zoals hiv/aids of tbc. Ongeacht hun achtergrond en omstandigheden, voor al deze kinderen wordt gezorgd alsof het hun eigen kinderen zijn. Naast de basisbehoeften van de kinderen zoals voedsel, kleding en een veilige plek, is hun behoefte om bemind te worden en zich speciaal te voelen van het grootste belang. Sinds augustus 1998 hebben de Bams 5 kinderen opgevoed, 10 kinderen geadopteerd en onderdak geboden aan nog veel meer... Deze kinderen werden naar hen toe gebracht door maatschappelijk werkers, de politie of soms gewoon voor de deur achtergelaten.
 
Neels en Molly doen dit niet alleen. Ze worden bijgestaan door 2 pleegmoeders, 10 verzorgers, een maatschappelijk werker en een kleuterleidster. Want naast de zorg voor de kinderen houden ze zich bezig met training en verbetering van de levensstijl ten behoeve van degenen die rechtstreeks door hiv/aids zijn getroffen. Ook implementeren zij preventie- en voorlichtingsprogramma's om de prevalentie van hiv/aids te verminderen.
 
Bent u ook enthousiast geworden over dit nieuwe project? Wordt dan donateur van het Werelddiaconaat! U kunt een machtigingsformulier Werelddiaconaat krijgen bij de diaconie of een bedrag storten op het rekeningnummer van de diaconie NL38 RABO 0368 7063 62 onder vermelding van ‘Jehova Jireh Haven’.
 
Voor nog meer informatie en foto’s kunt u de website bezoeken van JJH.
 
Namens de diaconie,
 
Roel Kammer en Cirsten Boone.
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.