Terugblik informatieavond door Amref Flying Doctors

Op dinsdagavond 24 mei vond de informatieavond door een medewerker van Amref plaats. Er was een klein, maar enthousiast en geïnteresseerd gezelschap samengekomen. We werden uitgebreid voorgelicht over het prachtige werk wat Amref Flying Doctors doet en op deze manier werd goed zichtbaar waar onze bijdragen aan worden besteed.
 
Jan Venhuis gaf een presentatie over de AfricaClassic fietstocht welke hij in oktober hoopt te gaan maken. Aan het einde van de avond werd er een symbolische cheque uitgereikt door de voorzitter van de diaconie met hierop het prachtige bedrag van € 3.175,-. Kortom het was een geslaagde avond!  
 
Inmiddels is staat het derde kwartaal alweer begonnen en leest u hier een toelichting op de speerpunten van Q3.  
 
Schoon drinkwater, riolering én veilige WC’s 
 
In grote delen van Afrika sterven jaarlijks duizenden kinderen, omdat ze door extreme droogte als gevolg van klimaatverandering, geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Het vieze drinkwater veroorzaakt vaak diarreeziektes. Om dit probleem aan te pakken, zorgt Amref Flying Doctors voor schoon drinkwater, riolering én veilige wc's. Er wordt voorlichting gegeven over hygiëne via lokale zorgverleners en er worden mensen opgeleid tot metselaar en loodgieter zodat zij zelf sanitaire voorzieningen kunnen bouwen. Die voorzieningen kunnen mensen met kleine leningen vervolgens zelf aanschaffen. Hiervoor wordt er samengewerkt met lokale partners zoals de overheid en banken.  
 
Dit project sluit heel goed aan bij andere projecten; welke in de voorgaande kwartalen zijn toegelicht. Want in Afrika zorgen meisjes en vrouwen voor water dat ze bij een put of bron verderop halen. De tijd die ze hieraan besteden kunnen zij niet naar school of werk. Bovendien krijgen de kwetsbare meisjes langs de route eerder te maken met seksueel geweld waardoor ze zwanger kunnen raken. Door nieuwe waterpunten aan te leggen in dorpen en scholen hoeven de meisjes niet zo ver meer te lopen. Zo kan Amref Flying Doctors problemen zoals tienerzwangerschappen aanpakken. Als in hun dorp een waterpunt wordt gebouwd, verandert dit hun hele leven. Want dan kunnen zij hun tijd besteden aan school en werk. Daarnaast zijn goede wc's en wasbakken op school belangrijk. Niet alleen zijn de kinderen dan minder vaak ziek, voor meisjes betekent dit dat zij ook naar school kunnen wanneer ze ongesteld zijn. Dit vergroot de kans dat ze school afmaken. 
 
Dit is nog maar een kleine greep van wat schoon drinkwater kan doen! Op de website van Amref kunt u meer informatie én beeldmateriaal vinden over alle projecten die op dit moment lopen m.b.t. schoon drinkwater, goede riolering en veilige wc’s.  
 
Amref Flying Doctors wil ervoor zorgen dat in 2030 iedereen in Afrika schoon water heeft en voor een goede hygiëne kan zorgen. Helpt u mee?  
 
U kunt een bijdrage storten op het rekeningnummer van de diaconie NL38RABO0368706362 onder vermelding van ‘Amref’ of een machtigingsformulier mee te nemen vanuit het 'hoekje' van de diaconie (rechts naast het koffie uitgifte punt). 
 
U kunt het machtigingsformulier ook downloaden door op de afbeelding te klikken. Na het invullen kunt u het formulier e-mailen naar de penningmeester van de diaconie:  penningmeesterdiaconie@ontmoetingskerksleeuwijk.nl
 
 
 
 

WASH - Amref Flying Doctors (Nederlands)

 
Namens de diaconie 
 
Jan Venhuis en Cirsten Boone  

 

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.