Thema-avond over Armoede

De diaconie organiseert op maandag 28 november in samenwerking met de gemeente Altena een thema-avond over “Armoede”. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in het Trefpunt van de Onmoetingskerk Sleeuwijk.
 
In het beleidsplan van onze kerk staat onder andere als taak dat de diaconie de nood binnen en buiten de gemeente signaleert, bespreekbaar maakt en waar mogelijk probeert te ondersteunen.
 
We doen al het nodige, zoals de ondersteuning van de voedselbank, de jaarlijkse actie Minima en via Diaconie Doet. In het beleidsplan hebben we uitgesproken dat we meer ‘naar buiten gericht’ kunnen zijn. De Diaconie is daarvoor aangesloten bij het Armoedepact van de gemeente Altena. Naast de gemeente Altena nemen ook een aantal andere Diaconieën deel en ook een aantal maatschappelijke organisaties.
 
Vanuit het Armoedepact is het idee ontstaan om het thema “armoede” bespreekbaar te maken binnen de kerk. Armoede kent vele gezichten. Wat verstaan we eronder? Hoe kunnen we het herkennen? Durven we het bespreekbaar te maken? Hoe gaan we als kerk om met ‘armoede’? Moeten we als kerk/diaconie zelf hulp bieden of moeten ons juist richten op het informeren over allerlei mogelijkheden om hulp te krijgen en mensen hierbij te ondersteunen?
 
De avond is bedoeld voor de ‘werkers in de kerk’, die daarvoor zijn uitgenodigd. Als diaconie willen we hiermee een eerste stap zetten om ideeën op te doen voor ons werk in de komende jaren.
 
De andere deelnemers aan het Armoedepact zijn uitgenodigd om te kijken of ook in andere kerken een dergelijke thema-avond kan worden georganiseerd. Immers, samen kunnen we meer!
 
Jan Venhuis
Voorzitter van de diaconie
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.