Werelddiaconaat

Dienst voor het Werelddiaconaat
 
Zondag 5 februari 2023 hopen we een gezamenlijke dienst te verzorgen in het kader van het Werelddiaconaat.
 
Een werkgroep vanuit de diaconieën van de Hervormde en Gereformeerde kerk bereidt deze dienst voor onder leiding van ds. Christien Flier.
 
Tijdens de dienst wordt gecollecteerd voor het project Tulip Garden in India. In een tehuis en een hostel worden wezen en kinderen uit de allerarmste gezinnen een thuis geboden en krijgen ze een kans op persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de dienst lichten we het project verder toe. Tulip Garden is ook het jaarproject 2023 van de Diaconie. In een apart stukje in deze Projektor wordt het project nader geïntroduceerd.
 
Na afloop van de Dienst, onder het koffiedrinken, presenteren de medewerkers van de Wereldwinkel graag hun Fair van Ver assortiment. In een apart stukje in deze Projektor leest u meer over Fair van Ver.
 
Projecten Werelddiaconaat 2022 en 2023
 
De Diaconie kiest ieder jaar een project in het kader van Werelddiaconaat.
 
In 2022 was dat Amref Flying Doctors. Op diverse manieren is aandacht gevraagd voor de projecten van Amref in Afrika op het gebied van begeleiding zwangere vrouwen rondom de geboorte, hygiëne en gezondheid via schoon drinkwater, voorkomen besnijdenis en uithuwelijken jonge meisjes, scholing en ontwikkeling kinderen, opleiden lokale zorgmedewerkers en bieden van ondersteuning bij de instandhouding van lokale gezondheidscentra. Via mijn deelname aan de AfricaClassic heb ik gezien dat de projecten door de mensen ter plaatse worden uitgevoerd met grote betrokkenheid en veel inzet. Het jaarproject heeft het zeer mooie eindbedrag van €7.700 opgeleverd voor Amref Flying Doctors. Hartelijk dank daarvoor.
 
In 2023 staat een kleinschalig project in een ander werelddeel centraal, namelijk Tulip Garden in Vijayawasa aan de oostkust van India. Er zijn inmiddels twee eigen huizen voor weeskinderen en kansarme kinderen uit de allerarmste gezinnen: Tulip Garden en Tulip Garden Hostel. Hier wordt deze kinderen een warmtevol thuis, eten, gezondheidszorg, scholing en structuur geboden. En daarmee een kans te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en een zelfstandige toekomst.
 
Het project wordt ondersteund door de Stichting SDWH die is opgericht door Margreet van Coeverden. Zij heeft ervaring met hulp bieden via Moeder Teresa. Het bestuur van de stichting bestaat uit mensen uit Nederland die met grote regelmaat in India zijn. Zij doen dit volledig op eigen kosten en iedere euro komt dan ook direct ten goede aan het werk in India. Tulip Garden is afhankelijk van giften en sponsorgelden van particulieren, bedrijven, kerken en instellingen. Financiële ondersteuning is hard nodig om ieder kind de juiste scholing en ondersteuning te bieden.
 
Wilt u ons helpen met het Werelddiaconaat ? U kunt een bijdrage storten op het rekeningnummer van de Diaconie NL38RABO0368706362 onder vermelding van “Tulip Garden”
 
Namens de Diaconie
 
Ankie Crielaard en Jan Venhuis
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.