Actie Voedselbank Altena

Actie Voedselbank Altena is alom bekend bij de gemeenteleden! Al jaren lang wordt er één keer per jaar een actie gehouden. Hierbij wordt gemeenteleden gevraagd om producten aan te leveren waar op dat moment behoefte aan is om de schappen weer aan te vullen. U kunt hierbij denken aan rijst  / macaroni  / nasi en/of bami mix / macaroni en/of spaghetti mix / zonnebloemolie / koffie / thee / wasmiddel / allesreiniger / aardappelpuree / potten groentes / cruesli / jam / tandenborstels / tandpasta enzovoorts. 
 
Een aantal diakenen leiden het proces in goede banen, er is daarbij nauw contact met de vrijwilligers van de voedselbank. 
 
Wat is het doel van de voedselbank en voor wie zijn de voedselpakketten bestemd?
 
Het doel is het ondersteunen van mensen in armoede en het tegengaan van verspilling van voedsel. Iedere week wordt er een voedselpakket verstrekt aan mensen, die om uiteenlopende redenen in financiële problemen zijn gekomen. De voedselpakketten zijn als tijdelijke noodhulp bedoeld. De criteria die hiervoor gelden zijn landelijk vastgesteld. Hiervoor wordt uitgegaan van een netto te besteden bedrag per maand. De toetsing of mensen voor een pakket in aanmerking komen gebeurt door Stichting Trema, Juvans of Stichting Vluchtelingenwerk. Van de ontvanger van het pakket wordt medewerking gevraagd om tot verbetering van zijn of haar situatie te komen. Dit in samenwerking met de daarvoor bevoegde instanties. Iedere week stellen vrijwilligers de pakketten samen. De inhoud van het pakket verschilt wekelijks en is afhankelijk van het aanbod. De voedselbank verkrijgt haar producten van grote voedselproducenten die dit doneren, door acties die gehouden worden (in winkels, scholen, kerken) en indien nodig kopen zij zelf artikelen in die gefinancierd worden uit donaties.
 
De voedselbank draait volledig op vrijwilligers die niet betaald krijgen, toch zijn er allerlei kosten: voor opslag en vervoer, en soms voor de inkoop van producten. Deels wordt dit bekostigd uit gemeentesubsidie, maar de voedselbank leeft ook van giften. 
Wilt u meer weten over de voedselbank of wilt u vrijwilliger worden meld u dan aan via www.voedselbankaltena.nl  
 
Adres Voedselbank:  ’t Zand 14, 4254 XP  Sleeuwijk | 06-11153446 |  info@voedselbankaltena.nl
 
 
 
 
 
 
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.