Collectdoelen juni-augustus 2022

COLLECTEDOELEN MEI 2022 Maaltijd van de Heer
Datum 1e collecte 2e collecte  
5 juni 2022 Pinkstercollecte Zuid-Afrika Groot onderhoud  
12 juni 2022 Kerk Groot onderhoud Amref Flying Doctors
19 juni 2022 Diaconie Groot onderhoud  
26 juni 2022 Kerk Groot onderhoud  
3 juli 2022 Onderwijs kinderen India Groot onderhoud  
10 juli 2022 Kerk Groot onderhoud  
17 juli 2022 Diaconie Groot onderhoud  
24 juli 2022 Kerk Groot onderhoud  
31 juli 2022 Diaconie Groot onderhoud  
7 augustus 2022 Kerk Groot onderhoud  
14 augustus 2022 Egypte Kerk in Actie Groot onderhoud  
21 augustus 2022 Kerk Groot onderhoud  
28 augustus 2022 Diaconie Groot onderhoud  
4 september 2022 Gehandicapten Myanmar Groot onderhoud  


Toelichting bijzondere collectes

 
5 juni Pinkstercollecte Zuid-Afrika
Vandaag collecteren we via Kerk in Actie voor mensen in Zuid-Afrika, in KwaZulu-Natal, die alle moed verloren waren. Ze leven al generaties lang in armoede en weten soms niet hoe ze dit ooit kunnen doorbreken. Een Zuid-Afrikaanse organisatie weet hun wanhoop om te zetten in hoop en actie. Ze brengen mensen bij elkaar en gaan eerst samen de Bijbel lezen. Verhalen die hen inspireren en laten zien dat God mensen kracht geeft in moeilijke omstandigheden. Daarna leren ze hen hun grond te verbeteren en te bewerken, waardoor hun voedselopbrengst verhoogt. Ze leren kleine handeltjes op te zetten. En als ze zien dat hun leven erop vooruit gaat en dat goed samenwerken loont, raken ze begeesterd. Lees hier meer informatie over dit colllectedoel.
 
Bedankt voor uw steun voor dit hoopvolle werk in Zuid-Afrika.
12 juni Avondmaalscollecte voor Amref Flying Doctors
Amref Flying Doctors werkt aan een gezond en sterk Afrika. We leiden zorgverleners in Afrika op, bieden basiszorg en geven voorlichting. Ook praten we met Afrikaanse overheden, want we willen dat verbeteringen in de gezondheidszorg blijvend zijn.
 
Het werk dat wij doen is onderverdeeld in vier thema's: Meer goed opgeleide zorgverleners, Mijn lijf, mijn leven, Schoon water, goede hygiëne en Medische zorg voor iedereen. Meer informatie vindt u op de website van onze kerk bij Diaconie-Werelddiaconaat of via www.amref.nl
 
Bedankt voor uw steun voor dit hoopvolle werk in Zuid-Afrika.
3 juli Onderwijs kinderen India
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. De schooluitval is hierdoor hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken.
 
Zie ook: www.kerkinactie.nl/onderwijsindia . U kunt dit werk steunen door te geven in de collecte of een bijdrage over te maken aan de Diaconie onder vermelding van India.
14 augustus Egypte Kerk in Actie
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.
 
Mensen uit de kleine Koptische Orthodoxe gemeentes voeren dit diaconale werk zelf uit. En dat werk beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele dorp of de wijk profiteert ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met de projecten. Meer informatie zie: www.kerkinactie.nl/kerkinegypte
 
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over aan de Diaconie onder vermelding van Egypte.
4 september Gehandicapten Myanmar 
Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen. Uw gift in de collecte of op de rekening van de Diaconie maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vak-trainingen kunnen volgen, een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen.
 
 
Wijze van betalen
  • Via de collecte in de kerk
  • Via de website van de kerk of de Kerkgeld-app Appostel
  • Collecte diaconie en werelddiaconaat via bankoverschrijving naar NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk-Woudrichem.
  • Collecte kerk en groot onderhoud via bankoverschrijving naar NL91 RABO 0368 7091 91 t.n.v. C.v.K. Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem.
Graag met vermelding van het doel of de periode
 
Wij willen u alvast heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage(n), op welke wijze dan ook.
 
Jeroen Vos, penningmeester Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem,
Jan Staal, penningmeester diaconie Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem.

 

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.