Collectedoelen januari 2023

COLLECTEDOELEN JANUARI 2023
Datum 1e collecte 2e collecte Avondmaalscollecte
1 januari 2023 Kerk Groot onderhoud  
8 januari 2023 Kerk Groot onderhoud GAiN
15 januari 2023 Diaconie Groot onderhoud  
22 januari 2023 Missionair werk (Dorpskerk) Groot onderhoud  
29 januari 2023 Kerk Groot onderhoud  
5 februari 2023 Tulip Garden Groot onderhoud  


Toelichting bijzondere collectes

 
8 januari: GAin Noodhulp Oekraïne
Stel je voor dat je gevlucht bent in eigen land. Je flat is gebombardeerd, je hebt geen werk en dus een inkomsten meer. Hoe moet je dan overleven? Of je bent, omdat je oud of gehandicapt bent, op je plek gebleven met gevaar voor eigen leven. Totaal afhankelijk van hulp van anderen. GAiN helpt mensen in acute of langdurige nood door hen te voorzien van de eerste levensbehoeften Met uw bijdrage helpen we GAiN bij het samenstellen van voedselpakketten en het organiseren van transport. Juist nu het winter is, willen we de Oekraïners niet in de kou laten staan. Lees hier meer informatie over dit collectedoel.
22 januari: Missionair werk (dorpskerk)
BIjna elk dorpsgezicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag nog. Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar mogelijkheden om van betekenis te zijn voor de mensen in hun dorp of stad en verbonden te zijn met hun omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar iedereen welkom is, of met een moestuin voor de hele buurt. De dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in hun omgeving.
 
Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk het missionaire activiteiten in het hele land. Lees hier meer informatie.

5 februari: Tulip garden

Tijdens deze dienst wordt gecollecteerd voor het project Tulip Garden/

 

Tulip Garden is het jaarproject 2023 van de Diaconie Werelddiaconaat. Lees hier meer informatie over dit collectedoel


Wijze van betalen

  • Via de collecte in de kerk
  • Via de website van de kerk of de Kerkgeld-app Appostel
  • Collecte diaconie en Kerk in actie via bankoverschrijving naar NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk-Woudrichem.
  • Collecte kerk en groot onderhoud via bankoverschrijving naar NL91 RABO 0368 7091 91 t.n.v. C.v.K. Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem.
Graag met vermelding van het doel of de periode
 
Wij willen u alvast heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage(n), op welke wijze dan ook.
 
Jan Staal, penningmeester diaconie Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem.
COLLECTEDOELEN VORIGE PERIODES
December 2022
November 2022
Oktober 2022
September 2022

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.