Collectedoelen juni-augustus 2023

Datum 1ste collecte 2de collecte Avondmaalscollecte
4 juni 2023 Kerk Groot onderhoud  
11 juni 2023 Kerk Groot onderhoud Hospice Altena
18 juni 2023 Diaconie Groot onderhoud  
25 juni 2023 Kerk Groot onderhoud  
2 juli 2023 Migranten Indonesië Groot onderhoud  
9 juli 2023 Kerk Groot onderhoud  
16 juli 2023 Diaconie Groot onderhoud  
23 juli 2023 Kerk Groot onderhoud  
30 juli 2023 Diaconie Groot onderhoud  
6 augustus 2023 Kerk Groot onderhoud  
13 augustus 2023 Diaconie Groot onderhoud  
20 augustus 2023 Kerk Groot onderhoud  
27 augustus 2023 Jeugdwerk PKN Groot onderhoud  
3 september 2023 Diaconie Groot onderhoud  
 
 
 
 
Toelichting bijzondere collectes
 
11 Juni Hospice Altena (Maaltijd van de Heer)
In 2019 zijn initiatiefnemers gestart om te komen tot de realisatie van een Hospice in de gemeente Altena. Inmiddels is er bouwgrond in Sleeuwijk beschikbaar en hoopt men in 2023 te beginnen met de bouw.  Hospice Altena wil er zijn er voor mensen in de laatste fase van hun leven. Iedereen die bij ons zal verblijven, krijgt alle aandacht. Veel mensen die zorgen voor een zieke partner of andere dierbare kunnen het na een tijdje niet meer aan om mantelzorg te verlenen en voelen zich daar schuldig over. Ook voor die mensen wil Hospice Altena er zijn.
Voor de bouw is veel geld nodig daarom bevelen wij de collecte van harte bij u aan. Lees hier meer informatie over dit collectedoel.  
 
02 Juli Migranten Indonesië
De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel.
De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers. Lees hier meer informatie over dit collectedoel.
 
27 Augustus Jeugdwerk PKN
Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren.
Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoen-pakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten. Met uw bijdrage in de (digitale)collecte of overgemaakt op de rekening van de Diaconie, steunt u dit belangrijke werk. 
 
Wijze van betalen:
  • Via de collecte in de kerk 
  • Via de website van de kerk of de Kerkgeld-app Appostel
  • Collecte diaconie, Kerk in Actie en werelddiaconaat via bankoverschrijving naar: NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk-Woudrichem.Graag met vermelding van het doel of de periode
  • Collecte kerk en groot onderhoud via bankoverschrijving naar: NL91 RABO 0368 7091 91 t.n.v. C.v.K. Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem.
 
Wij willen u wel vast heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage(n), op welke wijze dan ook.
 
Jan Staal, penningmeester diaconie Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem.
 
COLLECTEDOELEN VORIGE PERIODES
Mei 2023
April 2023
Maart 2023
Februari 2023
Januari 2023
December 2022
November 2022
Oktober 2022
September 2022

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.