Collectedoelen oktober 2022

COLLECTEDOELEN OKTOBER 2022
Datum 1e collecte 2e collecte Maaltijd van de Heer
2 oktober 2022 Kerk en Israël Groot onderhoud  
9 oktober 2022 Kerk Groot onderhoud  
16 oktober 2022 Kerk Groot onderhoud  
23 oktober 2022 Diaconie Groot onderhoud Noodhulp overstroming Pakistan
30 oktober 2022 Kerk Groot onderhoud  
2 november 2022 Kerk (Dankstond) Groot onderhoud  


Toelichting bijzondere collectes

 
2 oktober: Kerk en Israël
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht.
 
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u de activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden.
 
Meer informatie zie www.protestantsekerk.nl/israëlzondag
23 oktober: Noodhulp overstroming Pakistan (Avondmaalscollecte)
In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken. Het leed is onbeschrijflijk.
 
En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd. Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte.
 
Uw steun is nú nodig. Maak uw bijdrage over op de rekening van de Diaconie o.v.v. Noodhulp Pakistan of geef tijdens de collecte. Hartelijk dank!

Wijze van betalen
  • Via de collecte in de kerk
  • Via de website van de kerk of de Kerkgeld-app Appostel
  • Collecte diaconie en werelddiaconaat via bankoverschrijving naar NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk-Woudrichem.
  • Collecte kerk en groot onderhoud via bankoverschrijving naar NL91 RABO 0368 7091 91 t.n.v. C.v.K. Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem.
Graag met vermelding van het doel of de periode
 
Wij willen u alvast heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage(n), op welke wijze dan ook.
 
Jan Staal, penningmeester diaconie Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem.

 

 

 

 
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.