Samenstelling en taakverdeling

Onderstaand de samenstelling van de diaconie en de taakverdeling tussen de leden:

Naam Taak
Jan Venhuis Voorzitter
Martijn van Driel Waarnemend voorzitter
Marnix Kammer Secretaris/I.S.D.D. en Armoedepact Altena
Corina van Gelder Waarnemend secretaris
Jan Staal Penningmeester/Giftencommissie
Cirsten Boone-van Gelder Diaconale vakantieweken
Martijn en Linda van Driel Coördinatie vieringen maaltijd van de Heer
Arie Slagmolen Contactpersoon Sovak en vervoer kerkdiensten
Jos Vos Giftencommissie
Sylvia van der Giessen Coördinator Werelddiaconaat


<< terug naar startpagina diaconie

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.