Startpagina

 

A B C D
Activiteiten (agenda) Bankrekeningnummers Cantorij Dagelijks bestuur
Adres kerk Basisclub Cathechese Diaconaat taakgroep
Ambtswerving commissie Beamers Centrale hal kerk Diakenen
ANBI Beamteam Clubs Diaconie
Archief kerk Beheer en Administratie, taakgroep Collectebonnen Digitaal collecteren
Artikel plaatsen website Beluisteren kerkdiensten College van Kerkrentmeesters Doelstelling en visie
Autodienst ouderen Belijdeniscathechese Contactformulier website Dominees
Avondmaal Bloemen in de kerk Contactinformatie Doopvont
AVG   Créche Dopen
E F G H
Eredienst Financiële overzichten Gebedskring Hervormde Gemeente Sleeuwijk
Eredienst taakgroep Foto-albums Geboorte, kennisgeven van  Hulpdienst diaconie
  Foto's bouw kerk Geloofsgesprekkring Hulpkosters
I J K L
Indeling wijken Jaarboekje Kaarsstandaard Leeftijdsopbouw gemeente
  Jaarrekening Kerk-Anders Lectoren
  Jeugdclubs Kerkdienst gemist? Ledenaantal
  Jeugd- en Jongerenkerk Kerkelijke stand Lezenaar
  Jeugdouderlingen Kerkelijk Bureau Liturgisch Centrum
  Jeugd en jongeren, taakgroep Kerkenraad  
    Kerkdiensten  
    Kerkgebouw  
    Kerknieuws  
    Kindernevendienst  
    Kleine Kerkenraad  
    Koffiedrinken na de dienst  
    Kopieerwerk  
    Koster/beheerder  
    Kruis  
    Kunstraam  
M N O P
Maaltijd van de Heer Notulist Ontmoetingskerk in de pers Pastoraat taakgroep
Misbruik   Organisten Pastorale raad
Moderamen   Orgel Pastorale medewerkers
    Orgelcommissie Pers
    Ouderlingen Algemene Dienst Predikanten
    Ouderlingen Preekvoorziening
    Overlijden, kennis geven van Projektor
R S T U
Rekeningnummers Scriba Trefpunt Uitvaart vanuit de kerk
  Skybox Trouwen in de kerk  
V W X en Y Z
Verjaardagsfonds Werelddiaconaat   Zalencentrum
Verkorte staat van baten en lasten Wijkbezoekgroep   Ziekte, kennisgeven van
Vieringen Maaltijd van de Heer Wijkindeling   Zorg nodig?
VIP-club Wijkteams    
Voorzitter kerkenraad Website    

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.