Werelddiaconaat - Project 2020

Stichting Nieuwe Generatie Brasil
 
In 2020 was het uitgelichte project van het Werelddiaconaat Stichting Nieuwe Generatie Brasil.
 
“Wij geloven dat ieder kind gelijke kansen verdient. Wij stoppen niet bij ‘overleven’, maar willen de kinderen/jongeren helpen ontwikkelen naar een zelfstandige en duurzame toekomst door ze (praktisch) onderwijs te geven, waarmee ze later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Wij willen de kinderen/jongeren een plek te geven waar ze zich veilig en geliefd voelen, waar ze kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. Een plek waar ze kunnen groeien. Hierbij worden wij gedreven door de liefde van Jezus.”
 
Dit is het uitgangspunt van de Stichting Nieuwe Generatie Brasil. De stichting is opgericht in 2013 door Samuel en Laura van de Raa de Souza. In 2016 kochten zij een stuk grond in São João del Rei om daar een ontwikkelingscentrum te bouwen voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6-18 jaar. Samuel en Laura verhuisden in 2017 mét hun 4 jonge kinderen naar Brazilië om nog dichter betrokken te zijn bij de bouw van het centrum. In maart 2018 opent het ontwikkelingscentrum echt haar deuren en staan er 100 kinderen op de stoep!
 
Het ontwikkelingscentrum bestaat o.a. uit een buitenschoolse opvang, een vakschool met praktisch onderwijs voor kinderen vanaf 14 jaar, een sportterrein, een moestuin, keuken en bakkerij en een winkelruimte. Daarnaast is er huiswerkbegeleiding en bijles.
 
Ieder kind krijgt tussen de middag een gezonde warme maaltijd en met de bakkerij voorziet de stichting ook in een broodmaaltijd voor ’s ochtends en ’s avonds.
 
Elk kind moet recht hebben op onderdak, voeding, zorg, onderwijs. Elk kind moet werkelijk kind kunnen zijn. In een veilige, vertrouwde omgeving. Helaas zijn er veel kinderen voor wie dit niet geldt. Kinderen die in uiterst slechte en onveilige omstandigheden opgroeien.
 
In 2020 is er € 4.450,- opgehaald voor dit goede werk van familie van de Raa in Brazilië.
 
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.