Werelddiaconaat - project 2022

Project 2022 Amref Flying Doctors
 
Amref is de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie in Afrika en ze werken in negen Afrikaanse landen.
 
Het hoofdkantoor staat in Kenia en 90% van de medewerkers is Afrikaans. Bij alles wat zij doen, wordt uitgegaan van de behoefte en de kracht van de Afrikaans bevolking zelf. Samen wordt er gezocht naar praktische oplossingen die zij zelf kunnen uitvoeren en voortzetten. Zo kunnen zij op eigen kracht hun leven gezonder maken en neemt de armoede in Afrika af.
 
Amref zet zich vooral in voor Afrikaanse meisjes en jonge vrouwen. Zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot gezonde sterke vrouwen. Bij deze aanpak staan Gezondheid, Voor jezelf zorgen en Ontsnappen  aan armoede centraal.
 
Amref splitst dit uit in vier aandachtsgebieden:
 
1 Meer goed opgeleide zorgverleners
De bevolking in Afrika groeit razendsnel en er zijn te weinig zorgverleners. Het tekort aan medisch personeel is zelfs de grootste bedreiging voor de gezondheid van mensen in Afrika. Daarom zorgt Amref Flying Doctors voor het opleiden van meer en betere Afrikaanse zorgverleners. 
 
2 Mijn lijf, mijn leven
Iedereen heeft recht op een gezond en veilig leven. Voor veel meisjes en jonge vrouwen in Afrika is dit niet vanzelfsprekend. Amref wil ervoor zorgen dat vrouwen weten wat hun rechten zijn zodat problemen als meisjesbesnijdenis en het voortbestaan van tienerzwangerschappen en kindhuwelijken kunnen worden voorkomen.
 
3 Schoon water, goede hygiëne
In Afrika heeft twee op de vijf mensen geen schoon water. Het vieze drinkwater veroorzaakt vaak diarreeziektes zoals cholera, tyfus en dysenterie. Amref zorgt daarom voor schoon drinkwater, riolering én wc's. Ze geven voorlichting over hygiëne via lokale zorgverleners en leiden mensen op tot metselaar en loodgieter zodat zij zelf sanitaire voorzieningen kunnen bouwen voor schoon water. 
 
4 Medische zorg voor iedereen
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt dat iedereen gebruik moet kunnen maken van goede medische zorg, zonder dat mensen geldproblemen of zelfs schulden krijgen. Dit wordt Universal Health Coverage (UHC) genoemd. In Afrika is dit niet voor iedereen het geval. Daarom werkt Amref hard aan een goed en betaalbaar zorgstelsel. 
 
Hoe pakken we het aan?
Per kwartaal zal er vanuit de diaconie aandacht worden geschonken aan een van de vier aandachtsgebieden. Denk hierbij aan informatie delen in de Projektor/website, een avond te organiseren waarbij Amref komt vertellen over hun werk en het tastbaarder maken van een aandachtsgebied door beeldmateriaal met u te delen.  
 
Helpt u mee?
We hopen u komend jaar te laten kennismaken met het prachtige werk van Amref Flying Doctors en dat u hen daarbij wil steunen. U kunt hiervoor een bedrag storten op het rekeningnummer van de diaconie NL38RABO0368706362 onder vermelding van "Amref" of donateur worden van het Werelddiaconaat. U kunt ook een machtigingsformulier downloaden, invullen en e-mailen naar de penningmeester van de diaconie: penningmeesterdiaconie@ontmoetingskerksleeuwijk.nl
 
We zullen u gedurende het jaar via meerdere kanalen de hoogte houden van dit project o.a. op de website van de kerk. U kunt ook een kijkje nemen op de website www.amref.nl.
 

Wij zijn Amref Flying Doctors

Projecten Wereldiaconaat in voorafgaande jaren


2021 Jehova Jireh Haven 

 
In 2021 is er gekozen voor een nieuw project namelijk Jehova Jireh Haven (JJH) in de Oost Kaap, Zuid-Afrika. 
 
Jehova Jireh betekent in het Hebreeuws voor "God zal voorzien".  Dit rotsvaste geloof steunt Molly en Neels Bam bij hun ongelofelijke project. Al bijna 30 jaar delen de Bams hun huis, liefde en zorg met honderden mishandelde en weeskinderen. Velen van hen hebben emotionele, fysieke en cognitieve problemen als gevolg van het foetaal alcoholsyndroom of lijden aan ziekten zoals hiv / aids of tbc. Ongeacht hun achtergrond en omstandigheden, voor al deze kinderen wordt gezorgd alsof het hun eigen kind is. 
Lees verder
 

2020 Stichting Nieuwe Generatie Brasil

In 2020 was het uitgelichte project van het Werelddiaconaat Stichting Nieuwe Generatie Brasil.

 
“Wij geloven dat ieder kind gelijke kansen verdient. Wij stoppen niet bij ‘overleven’, maar willen de kinderen/jongeren helpen ontwikkelen naar een zelfstandige en duurzame toekomst door ze (praktisch) onderwijs te geven, waarmee ze later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Wij willen de kinderen/jongeren een plek te geven waar ze zich veilig en geliefd voelen, waar ze kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. Een plek waar ze kunnen groeien. Hierbij worden wij gedreven door de liefde van Jezus.”

 

 

 

 

 <

 

 

 

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.