Werelddiaconaat - project 2023

 
Project 2023 Tulip Garden
 
In 2023 staat een kleinschalig project aan de oostkust van India centraal, namelijk Tulip Garden in Vijayawasa. 
 
Er zijn inmiddels twee eigen huizen voor weeskinderen en kinderen uit de allerarmste gezinnen: Tulip Garden en Tulip Garden Hostel. Hier wordt deze kinderen een warmtevol thuis, eten, gezondheidszorg, scholing en structuur geboden. En daarmee een kans te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en een zelfstandige toekomst.
 
Het project wordt ondersteund door de Stichting Derde Wereld is opgericht door Margreet van Coeverden. Zij heeft ervaring met hulp bieden via Moeder Teresa. Het bestuur van de stichting bestaat uit mensen uit Nederland die met grote regelmaat in India zijn. Zij doen dit volledig op eigen kosten en iedere euro komt dan ook direct ten goede aan het werk in India.
 
Tulip Garden is afhankelijk van giften en sponsorgelden van particulieren, bedrijven, kerken en insteliingen. Financiële ondersteuning is hard nodig om ieder kind de juiste scholing en ondersteuning te bieden. Lees hier meer informatie over deze stichting.
Helpt u mee?


We hopen u komend jaar te laten kennismaken met het project Tulip Garden en dat u hen daarbij wil steunen. U kunt hiervoor een bedrag storten op het rekeningnummer van de diaconie NL38 RABO 0368 7063 62 onder vermelding van 'Tulip Garden'.
 
U kunt ook donateur worden van het Werelddiaconaat. Hiervoor kunt u onderstaand machtigingsformulier downloaden (door op de onderstaande afbeelding te klikken) en uitprinten.
 
Na het invullen kunt u het formulier e-mailen naar de penningmeester van de diaconie: penningmeesterdiaconie@ontmoetingskerksleeuwijk.nl
 
 
Projecten Wereldiaconaat in voorafgaande jaren

2022 Amref Flying Doctors

 

In 2022 is gekozen voor het project Amref Flying Doctors. Amref is de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie in Afrika en ze werken in negen Afrikaanse landen.
 
Het hoofdkantoor staat in Kenia en 90% van de medewerkers is Afrikaans. Bij alles wat zij doen, wordt uitgegaan van de behoefte en de kracht van de Afrikaans bevolking zelf. Samen wordt er gezocht naar praktische oplossingen die zij zelf kunnen uitvoeren en voortzetten. Zo kunnen zij op eigen kracht hun leven gezonder maken en neemt de armoede in Afrika af.
Amref zet zich vooral in voor Afrikaanse meisjes en jonge vrouwen. Zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot gezonde sterke vrouwen. Bij deze aanpak staan Gezondheid, Voor jezelf zorgen en Ontsnappen aan armoede centraal.
 
2021 Jehova Jireh Haven 

 
In 2021 is er gekozen voor een nieuw project namelijk Jehova Jireh Haven (JJH) in de Oost Kaap, Zuid-Afrika. 
 
Jehova Jireh betekent in het Hebreeuws voor "God zal voorzien".  Dit rotsvaste geloof steunt Molly en Neels Bam bij hun ongelofelijke project. Al bijna 30 jaar delen de Bams hun huis, liefde en zorg met honderden mishandelde en weeskinderen. Velen van hen hebben emotionele, fysieke en cognitieve problemen als gevolg van het foetaal alcoholsyndroom of lijden aan ziekten zoals hiv / aids of tbc. Ongeacht hun achtergrond en omstandigheden, voor al deze kinderen wordt gezorgd alsof het hun eigen kind is. 
Lees verder
 

2020 Stichting Nieuwe Generatie Brasil

In 2020 was het uitgelichte project van het Werelddiaconaat Stichting Nieuwe Generatie Brasil.

 
“Wij geloven dat ieder kind gelijke kansen verdient. Wij stoppen niet bij ‘overleven’, maar willen de kinderen/jongeren helpen ontwikkelen naar een zelfstandige en duurzame toekomst door ze (praktisch) onderwijs te geven, waarmee ze later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Wij willen de kinderen/jongeren een plek te geven waar ze zich veilig en geliefd voelen, waar ze kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. Een plek waar ze kunnen groeien. Hierbij worden wij gedreven door de liefde van Jezus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.