Collectedoelen december 2022

COLLECTEDOELEN DECEMBER 2022
Datum 1e collecte 2e collecte
4 december 2022 Syrische vluchtelingen Groot onderhoud
11 december 2022 Kerk Groot onderhoud
18 december 2022 Diaconie Groot onderhoud
25 december 2022 Kinderen in de knel Voedselbank Altena
31 december 2022 Kerk Groot onderhoud


Toelichting bijzondere collectes

 
4 december: Syrische vluchtelingen
Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen tien jaren hun land ontvlucht vanwege het oorlogsgeweld. Velen zijn terechtgekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak en leven er in grote armoede. Zo goed en zo kwaad als het kan, proberen ze een nieuw bestaan op te bouwen.
 
Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaarder.
 
Met uw bijdrage in de collecte of op de rekening van de Diaconie steunt u het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen.
25 december: Kinderen in de knel
Wereldwijd leven miljoenen kinderen in moeilijke omstandigheden. Kwetsbare kinderen zijn kinderen die nauwelijks bescherming krijgen van hun familie of omgeving. Zet u via Kerk in Actie voor deze kinderen in. Steun kinderen die moeten werken, seksueel uitgebuit worden en kinderen die slachtoffer zijn van geweld. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren? Het betreft onder anderen de onderstaande projecten:
  • Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen in Myanmar (Birma)
  • Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana
  • Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia
  • Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India
  • Vrolijkheid in asielzoekerscentra in Nederland
  • Een stabiel thuis voor getraumatiseerde en kwetsbare kinderen in Nederland
 
Meer informatie leest u hier

VOEDSELBANK ALTENA

Ten gevolge van de gestegen kosten voor onder andere energie zijn steeds meer mensen hiervan afhankelijk. De voedselbank heeft tot doel mensen met financiële problemen die leven in armoede, in het Land van Altena, te voorzien van een voedselpakket. Uw gave wordt besteed aan kosten, die gemaakt worden voor het aankopen van voedsel als er in een bepaalde week niet genoeg producten in het basispakket zitten. Hiermee wordt geprobeerd iedere week een evenwichtig pakket samen te stellen. Meer informatie zie www.voedselbankaltena.nl


Wijze van betalen

  • Via de collecte in de kerk
  • Via de website van de kerk of de Kerkgeld-app Appostel
  • Collecte diaconie en Kerk in actie via bankoverschrijving naar NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk-Woudrichem.
  • Collecte kerk en groot onderhoud via bankoverschrijving naar NL91 RABO 0368 7091 91 t.n.v. C.v.K. Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem.
Graag met vermelding van het doel of de periode
 
Wij willen u alvast heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage(n), op welke wijze dan ook.
 
Jan Staal, penningmeester diaconie Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem.
Collectedoelen vorige periodes
Oktober 2022
September 2022
November 2022

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.