Collectedoelen maart 2023

COLLECTEDOELEN MAART 2023
Datum 1e collecte 2e collecte 40-dagentijd kubus
5 maart 2023 Kerk Groot onderhoud Palestina - Kerk in Actie
8 maart 2023 (Biddag) Kerk Groot onderhoud  
12 maart 2023 Omzien naar gevangenen Groot onderhoud Omzien naar gevangenen
19 maart 2023 Diaconie Groot onderhoud Missionair werk (kliederkerk)
26 maart 2023 Kerk Groot onderhoud Bangladesh - Werelddiaconaat
2 april 2202 Paas Challenge Groot onderhoud Paas Challenge
9 april 2022 Moldavië Groot onderhoud Moldavië


Toelichting bijzondere collectes

5 maart Palestina - Samen bijbellezen opent deuren 
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.
 
 
 

12 maart: Omzien naar gevangenen
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstweken organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.

 
 
19 maart: Missionair werk (kliederkerk)
 
Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn.
 
Samen met kinderen én jongeren ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan.
 
In kliederkerk ontdekken jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen.
 
Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.
 
 
 
 
26 maart: Bangladesh
Veel jongeren in Bangladesh hebben moeite om werk te vinden. Dat komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten bij wat de arbeidsmarkt vraagt. Samen met partnerorganisatie CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) gaat Kerk in Actie 300 jongeren begeleiden naar werk. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. ondersteunt ook vrouwen om hun inkomen te verhogen, via een ingenieus kooktoestel.
Klik hier voor meer informatie,
 
 
 
2 april: Paas Challenge
Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de Paas Challenge.
 
Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in in de karakters uit het paasverhaal.
 
Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na over het einde van kwaad en duisternis. De Paas Challenge is leerzaam en verbindend.
 
 
 
9 april: Moldavië
De kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië. Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken.
Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. 
 

Wijze van betalen

  • Via de collecte in de kerk
  • Via de website van de kerk of de Kerkgeld-app Appostel
  • Collecte diaconie en Kerk in actie via bankoverschrijving naar NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk-Woudrichem.
  • Collecte kerk en groot onderhoud via bankoverschrijving naar NL91 RABO 0368 7091 91 t.n.v. C.v.K. Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem.
Graag met vermelding van het doel of de periode
 
Wij willen u alvast heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage(n), op welke wijze dan ook.
 
Jan Staal, penningmeester diaconie Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem.
COLLECTEDOELEN VORIGE PERIODES
Februari 2023
Januari 2023
December 2022
November 2022
Oktober 2022
September 2022

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.