Collectedoelen september 2022

COLLECTEDOELEN MEI 2022 MAALTIJD VAN DE HEER
Datum 1e collecte 2e collecte  
4 september 2022 Gehandicapten Myanmar Groot onderhoud  
11 september 2022 Kerk Groot onderhoud Stichting De Herberg Breda
18 september 2022 Diaconie Groot onderhoud  
25 september 2022 Kerk Groot onderhoud  
2 oktober 2022 Kerk en Israël Groot onderhoud  


Toelichting bijzondere collectes

 
4 september: Gehandicapten Myanmar
Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen. Uw gift in de collecte of op de rekening van de Diaconie maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vak-trainingen kunnen volgen, een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen.
 
11 september: Stichting De Herberg Breda
Tijdens de startdienst wordt in verband met de viering van de Maaltijd van de Heer een extra collecte gehouden. Aansluitend op het thema van de startdienst "Iedereen aan tafel' zal deze collecte worden bestemd voor de Stichting De Herberg in Breda. De Herberg geeft zorg en aandacht voor kwetsbare mensen die de grip op het leven zijn kwijtgeraakt. Ze bieden praktische en maatschappelijke ondersteuning door middel van verschillende diensten en projecten zodat zij kunnen werken aan het verbeteren van hun leefomstandigheden. U vindt op de website van deze stichting meer informatie.
 
De collecte wordt door de diaconieën van beide kerken van harte bij u aanbevolen. Laten we ook een 'herberg' zijn voor de mensen die het nodig hebben.
2 oktober Kerk en Israël
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht.
 
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u de activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden.
 

Wijze van betalen
  • Via de collecte in de kerk
  • Via de website van de kerk of de Kerkgeld-app Appostel
  • Collecte diaconie en werelddiaconaat via bankoverschrijving naar NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk-Woudrichem.
  • Collecte kerk en groot onderhoud via bankoverschrijving naar NL91 RABO 0368 7091 91 t.n.v. C.v.K. Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem.
Graag met vermelding van het doel of de periode
 
Wij willen u alvast heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage(n), op welke wijze dan ook.
 
Jan Staal, penningmeester diaconie Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem.

 

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.