Beleid Beleid

Het beleid van de Ontmoetingskerk is gebaseerd op de visienota van de PKN: 'Van U is de toekomst'. Op basis hiervan heeft de Ontmoetingskerk een visienota opgesteld die de gemeente beschrijft en dient als leidraad voor de beslissingen die genomen worden.

lees meer »
 
Veilige kerk Veilige kerk
We willen dat de kerk een veilige plaats is voor iedereen.

Dit hebben we vastgelegd in het document ‘Beleid Veilige Kerk 2023’ 
lees meer »
 
Brochures Brochures


Lees hier de brochures over nieuwe leden, dopen, trouwen en uitvaart vanuit de kerk.
 
lees meer »
 
Jaarboekje Jaarboekje
In het Jaarboekje is op overzichtelijke wijze weergegeven hoe het werk in onze kerk is georganiseerd, welke activiteiten er zoal plaatsvinden en wie daarbij als vrijwilligers zijn betrokken.


 
 
lees meer »
 
Kerknieuws Kerknieuws

Op Kerknieuws staan mededelingen over kerkelijke activiteiten. Kerknieuws wordt iedere zondagmorgen bij de ingang van de kerk uitgereikt. Het kerknieuws kunt u ook digitaal lezen op deze website. Lees hier hoe u van deze mogelijkheid gebruik kunt maken. Kopij kunt u mailen naar: kerknieuws@ontmoetingskerksleeuwijk.nl

lees meer »
 
Projektor Projektor
Het kerkblad Projektor verschijnt om de 4 à 5 weken rond de eerste vrijdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus.
Het e-mailadres voor het aanleveren van kopij per e-mail is: kerkbladprojektor@gmail.com
 
lees meer »
 
Jeugd Jeugd
 
CvK CvK
 
Activiteiten Diaconie Activiteiten Diaconie
 
Langdurige ziekte Langdurige ziekte
We willen u vragen een langdurige ziekte door te geven aan zowel de predikant als wijkouderling. 
 
Doopbediening Doopbediening

Wij willen u vragen om een geboorte door te geven aan de predikant en het kerkelijk bureau (graag extra kaartje). Voor doopouders is de brochure 'Er wordt gedoopt' opgesteld.

Voor het aanvragen van een doopbediening kunt u contact opnemen met de predikant. 

 
Trouwen in de kerk Trouwen in de kerk
Voor kerkelijke bevestiging van een huwelijk is het informatieblad Trouwen in de kerk beschikbaar. Een papieren exemplaar ligt in het folderrek in de hal van de kerk.
 
Ontmoetingskerk in de pers Ontmoetingskerk in de pers
Lees nieuwsartikelen in de media over of vanuit de Ontmoetingskerk Sleeuwijk.

 
lees meer »
 
Samenstelling gemeente Samenstelling gemeente
De kerkelijke gemeente telt 1239 leden in 626 pastorale eenheden (ca. 50% staat ingeschreven als belijdend lid). 
lees meer »
 
Overlijden

Overlijden
Wij willen u vragen om bij een overlijden zowel de predikant als de wijkouderling of pastoraal medewerker in te lichten. Daarnaast graag een exemplaar van de rouwkaart (laten) bezorgen bij het kerkelijk bureau. Meer informatie over een kerkelijke begrafenis kunt u lezen in de brochure 'Uitvaart vanuit de kerk'.
 
Zustergemeente Zustergemeente
De Hervormde kerk Sleeuwijk is onze zustergemeente. 
Klik hier om de website van de Hervormde Kerk te bezoeken.

 
lees meer »
 
Auteursrecht Auteursrecht
Wanneer iemand een werk van ‘letterkunde, wetenschap of kunst’ maakt, rust daarop auteursrecht. Dat auteursrecht is bedoeld om de belangen van de maker van het betreffende werk te beschermen.
 
lees meer »
 
AVG AVG
De Ontmoetingskerk Sleeuwijk gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De coördinator gegevensbescherming binnen onze gemeente is de heer C.L.J. (Kees) Boot.

 
lees meer »